Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση - Μεμονωμένη πράξη εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου Τ.Κ. Καναλακίου επί της οδού Παντελεήμονος Ο.Τ. 211 έως το Ο.Τ. 118 και Μεμονωμένη πράξη εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου Τ.Κ. Καναλακίου επί της οδού Αχέροντος Ο.Τ. 118 έως το Ο.Τ. 1
13/02/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >