Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Πάργας 23/02/23
17/02/2023

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε  τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του ν.3852/2010) στις 23-02-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας  για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ
 

 

1ο

 

Διατύπωση προτάσεων - απόψεων επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 1η): «Διαμόρφωση κόμβου επί της παραλιακής οδού (Ε.Ο. Πρέβεζα- Ηγουμενίτσα), στη θέση Λούτσα, Δ.Ε. Φαναρίου, Δήμου Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου»
 

 

2ο

Διατύπωση προτάσεων - απόψεων επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 1η): «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου επί της παραλιακής οδού προς Μεσοπόταμο και Βαλανιδοράχη, Δ.Ε. Φαναρίου, Δήμου Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου».

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 27/02/2023 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σχετικά έγγραφα:

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >