Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής σχετικά με θέματα αδέσποτων ζώων

Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής σχετικά με θέματα αδέσποτων ζώων

Ο Δήμος Πάργας  προκειμένου να προβεί στην σύσταση της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς καλεί:

  1. Τις φιλοζωικές οργανώσεις που εδρεύουν στο Δήμο Πάργας και  επιθυμούν να συμμετέχουν στην επιτροπή να προσκομίσουν στο Δήμο μέχρι 09-12-2019 τα κάτωθι απαραίτητα νομιμοποιητικά τους έγγραφα
  • Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού του συλλόγου
  • Απόφαση Πρωτοδικείου με την οποία αναγνωρίστηκε το καταστατικό
  • Αντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών όπου φαίνεται η νόμιμη εκλογή του Δ.Σ.
  • Πίνακας μελών Δ.Σ.
  1. Τους εκπαιδευτές σκύλων που εδρεύουν στο Δήμο και επιθυμούν να συμμετέχουν στην επιτροπή να επικοινωνήσουν με τον Δήμο στο τηλ. 2684360318 μέχρι τις 09-12-2019.

Πρόσκληση Επιτροπής Αδέσποτων