Σύνδεση με το νέο δικτύου Βιολογικού καθαρισμού ΔΕ Πάργας

Σύνδεση με το νέο δικτύου Βιολογικού καθαρισμού ΔΕ Πάργας

Παρακαλούνται οι κάτοικοι των περιοχών Αγίας, Ανθούσας, Τρικόρφου Αγίας Κυριακής και Βάλτου να προβούν το συντομότερο δυνατό στις απαραίτητες διαδικασίες για σύνδεση των ιδιοκτησιών τους με το νέο δίκτυο αποχέτευσης του Βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Πάργας.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Δημοτικό Κατάστημα Πάργας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων παραθέτουμε τις αιτήσεις .

Αίτηση-Συνδεσης-Βιολογικού

Αίτηση-Κάθετης-Τομής-Βιολογικού

Πληροφορίες: Λιάλιας Ευάγγελος 2684360257, 2684360200, info@dimospargas.gr