Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Διαβούλευση σχετικά με την κατάρτηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου
08/03/2021

Ο Δήμος Πάργας στα πλαίσια σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023, ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου, για την περίοδο 2020-2023.

Για το σκοπό αυτό, προσκαλούνται οι δημότες, Ενώσεις πολιτών, καθώς και οι εκπρόσωποι τοπικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων, να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της τελικής μορφής του Στρατηγικού Σχεδιασμού, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, αναφορικά με τις δράσεις και τα έργα που δύνανται επιπλέον να περιληφθούν, σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη της περιοχής. Οι προτάσεις που θα προκύψουν από τη διαδικασία διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν και εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο οποίο αποτυπώνονται οι εξειδικευμένες δράσεις.

Η κατηγοριοποίηση των Αξόνων Προτεραιότητας για τον Δήμο Πάργας :

 

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει από την Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2021, έως και την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021.

Η υποβολή του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνεται:

Προτάσεις καλούνται να υποβάλλουν και τα Τοπικά Συμβούλια των Κοινοτήτων του Δήμου έως  τις 14 /3/2021.

Περισσότερα σχετικά με την διαβούλευση στην σελίδα https://dimospargas.gr/opinion/

 

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >