Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
18/11/2020 Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πάργας έτους 2020 Διακήρυξη-Μελέτη-ΤΕΥΔ_signed Προκήρυξη 20PROC007668522 04-ΤΕΥΔ σε Επεξεργάσιμη Μορφή Περισσότερα
17/11/2020 Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πάργας 01. ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΔ_signed 02-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020 20PROC007660192 04-ΤΕΥΔ Περισσότερα
17/11/2020 Δημιουργία νέου παιδικού σταθμού Τ.Κ. Ανθούσας 01 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ Δημιουργία νέου παιδικού σταθμού Τ.Κ Ανθούσας_signed 02 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ… Περισσότερα
24/10/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20PROC007527977 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ_signed espd-request-v2_signed   Περισσότερα
1 2 3 19