Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
22/12/2021 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δήμου ΠΑΡΓΑΣ μέσω της υπόγειας αποθήκευσης των δημοτικών απορριμμάτων 01.1-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ_signed 01.2 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΠΑΡΓΑ 21PROC009753866 01.3- ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΣΥ-ΓΣΥ espd-request-v2_signed   Περισσότερα
19/11/2021 Διακήρυξη “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ” Ο Δήμος Πάργας διακηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ… Περισσότερα
31/08/2021 Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μεσώ ΕΣΗΔΗΣ “Δημιουργία Πλατείας στην Τ.Κ. Αμμουδιάς” Ακολουθούν η περίληψη και η πλήρης διακήρυξη του έργου “Δημιουργία Πλατείας στην Τ.Κ. Αμμουδιάς”: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ… Περισσότερα
09/08/2021 Δημιουργική Επανάχρηση του  κτιρίου Βασιλά του Δήμου Πάργας – Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ενταγμένης πράξης «Δημιουργική Επανάχρηση του  κτιρίου Βασιλά του Δήμου Πάργας» δημοπρατείται το δεύτερο υποέργο με… Περισσότερα
1 2 3 22