Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
27/08/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-TEYXH 23PROC013304070 Προκύρηξη 2023_S 155-491992_23PROC013304071 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ teliko ΡΠ1ΨΩΞ0-6ΝΗ espd-request-v2 Εξοπλισμός Πράσινου Σημείου_PDF_signed espd-request-v2 Εξοπλισμός Πράσινου Σημείου-Rar Περισσότερα
22/08/2023 ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 10. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 67ΕΥΩΞ0-Θ2Υ Προκήρυξη 2023_S 155-493686_23PROC013290840 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 23PROC013290837 Περισσότερα
11/05/2023 Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Πάργας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 23PROC012648069 03-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΧΗΜΑΤΑ 9122ΩΞ0-0ΩΟ espd-request-v2 Προμήθεια Οχημάτων_signed Περισσότερα
08/05/2023 Προκήρυξη ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΓΑΣ   Ο Δικαιούχος Δήμος Πάργας διακηρύττει ότι την  23.05.2023   του μηνός  Μαϊου  του έτους 2023  ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00… Περισσότερα
1 2 3 29