Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
30/01/2024 Διακήρυξη Σύμβασης της «Προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Πάργας» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΟΜΑΔΕΣ Α&Β 24PROC014185469 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΟΜΑΔΕΣ Α&Β 6ΞΡΧΩΞ0-ΑΚΡ espd-request-Ηλεκτροκίνηση_signed espd-request-Ηλεκτροκίνηση Περισσότερα
11/11/2023 Έργα βελτίωσης – εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα Ο Δικαιούχος Δήμος Πάργας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου… Περισσότερα
27/08/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-TEYXH 23PROC013304070 Προκύρηξη 2023_S 155-491992_23PROC013304071 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ teliko ΡΠ1ΨΩΞ0-6ΝΗ espd-request-v2 Εξοπλισμός Πράσινου Σημείου_PDF_signed espd-request-v2 Εξοπλισμός Πράσινου Σημείου-Rar Περισσότερα
22/08/2023 ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 10. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 67ΕΥΩΞ0-Θ2Υ Προκήρυξη 2023_S 155-493686_23PROC013290840 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 23PROC013290837 Περισσότερα
1 2 3 29