Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης και εργασίας εξαιρέσιμων ημερών και αργιών για την αντιμετώπιση των αναγκών αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων από 01/07/2022 έως 31/07/2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΩΤΥΩΞ0-Ν19 06/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 7720/01-07-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΙΝΧ 7347 μισθωμένου οχήματος για τον Δήμο Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΘ45ΩΞ0-1Ψ0 05/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 7779/04-07-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΥ 9967, KHY 7976 , υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΧΤΕΩΞ0-ΝΛ4 29/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 7470/ 28-06-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΥ7987, ΚΗΗ6007, ΚΗΙ 8331 υπηρεσιακών οχήματωνΓραφ. Οχημάτων του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΟΠΧΩΞ0-ΕΕΡ 25/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 7339 23-06-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΣΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4-2022 ΟΑΕΔ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 97Υ8ΩΞ0-330 16/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 6690/14-06-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 513/2021 απόφασης περί ορισμού Υπευθύνων Προστασίας Ανηλίκων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ7ΖΦΩΞ0-ΒΤΛ 10/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 149/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανακοίνωση προσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα δίμηνησς διάρκειας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΘΑΣΩΞ0-ΕΨ9 10/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 6658-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.161/2021 –σε ορθή επανάληψη- απόφασης περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 600ΟΩΞ0-ΟΤΙ 03/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 120/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάθεσης Εργασιών ΙΔΟΧ στα πλαίσια αντιμετώπισης έκτακτων καιρικών φαινομένων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΡΝΖΩΞ0-Μ5Σ 27/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 5782/27-05-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ της αριθμ. Πρωτ. 5194/18-05-2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Πάργας για την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα τις 29 και 30-11-2021.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΦΜΠΩΞ0-ΒΒΜ 27/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 5779/27-05-022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός Μελών Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΖΣΙΩΞ0-120 24/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 72-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Ο3ΣΩΞ0-0ΙΕ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 5423/23-05-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΗ 6000 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΠΧ7ΩΞ0-ΨΟΩ 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 5342/20-5-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουδιάρκειας έως 02-08-2022 συνολικού αριθμού πέντε ( 5 ) ατόμων, προς αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Πάργας που προκλήθηκαν από τα έντον
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΕΘΦΩΞ0-ΒΥΖ 19/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 5194 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΗ 9744 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 68ΛΓΩΞ0-Λ6Ψ 13/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 4884/12-5-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗς ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 61ΝΒΩΞ0-ΩΘΡ 12/05/2022 Αρ. Πρωτ.: ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.44/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συγκρότηση επιτροπής.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΡΕΚΩΞ0-Κ9Ω 11/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 29/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τοποθέτηση υπαλλήλου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΜΥΖΩΞ0-8ΩΥ 10/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 26/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στην Αθλητική Εγκατάσταση του Γηπέδου Ποδοσφαίρου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 97ΛΣΩΞ0-ΨΑΡ 10/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 4717/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΨΨ7ΩΞ0-Ι0Υ 21/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 4129/21-04-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 135