Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ορισμός υπαλλήλου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφων Ποινικού Μητρώου, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 99ΩΕΩΞ0-86Σ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 496/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΗ 6003 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 99Χ0ΩΞ0-ΣΙΥ 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 11017/15/10/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΗ 9211 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΝ03ΩΞ0-9Ξ1 12/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10858/12-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 5 ΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΔ3ΨΩΞ0-Ξ73 12/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10899/12-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΡ6ΧΩΞ0-03Π 06/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10666/06-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 475-2021 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ COVID ΕΩΣ 31-12-2021
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΔΖ1ΩΞ0-Τ5Α 06/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10665/06-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΙ 8331 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΛ6ΔΩΞ0-Τ9Ο 05/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10627/05.10.2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 62ΥΛΩΞ0-8ΜΛ 04/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10464/01-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΥ7987, ΚΗΗ6007, ΚΗΙ 8340 υπηρεσιακών οχήματωνΓραφ. Οχημάτων του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΒΝΚΩΞ0-ΠΘ0 01/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10512/01-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗY 9967 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Τ8ΨΩΞ0-ΗΦ2 01/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10513/01-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗI 8326 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 65ΒΛΩΞ0-Υ2Χ 01/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10511/01-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΜ8ΒΩΞ0-ΤΩ7 01/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10466/01-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΧΡ4ΩΞ0-Φ0Λ 01/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10466/01-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΘ94ΩΞ0-ΔΔΣ 01/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10467/01-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΛΑΩΩΞ0-ΗΧΣ 01/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10468/01-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Ι60ΩΞ0-Γ9Ε 01/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10469/01-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΜΕ4ΩΞ0-ΙΒ3 01/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10470/01-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω176ΩΞ0-Θ39 01/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10472/01-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩ84ΩΞ0-Ξ22 01/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10475/01-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΘΘΡΩΞ0-02Ε 01/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10474/01-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 129