Δήμος Πάργας
Ανακύκλωση

Ποσότητες που έχουν ανακυκλωθεί από την αρχή του έτους

Είδος Ποσότητα Ενεργά σημεία
Χαρτί  - συσκευασίες 1500 τόνοι  περίπου 20 τόνοι /εβδομάδα 80
Γυαλί 650 τόνοι περίπου 10 τόνοι /εβδομάδα 20
Ηλεκτρικές Συσκευές  40 τόνοι 5
Λαμπτήρες         150000 τεμάχια 2
Toner-Μελάνοδοχεία 1500 τεμαχια 2
Οικοδομικά Υλικά 10000 τόνοι 14
Ρούχα 25 τόνοι 15

Ο Δήμος Πάργας μετά την περίοδο πιλοτικών δοκιμών,  ξεκινά δράσεις ανακύκλωσης- προστασίας του περιβάλλοντος  και συγκεκριμένα:

Οι δημότες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Δήμου Πάργας για τις δράσεις και τα νέα σημεία συλλογής ανά ανακυκλώσιμο είδος, καθώς η παρούσα σελίδα θα ενημερώνεται με πληροφορίες συνέχεια.

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των παραπάνω υλικών, λόγω των επικίνδυνων χημικών που σε πολλές περιπτώσεις περιέχουν, προκαλεί εξαιρετικά σοβαρή και μη αναστρέψιμη ρύπανση. Η απόρριψη τους θα πρέπει να γίνεται μόνο στο ειδικούς χώρους απόθεσης που έχει οριστεί και όχι σε δημόσιο χώρο. Η σοβαρότητα του κινδύνου επισύρει την επιβολή υψηλών προστίμων στους παραβάτες
Για πολλές συσκευές , καθώς και για πληροφορίες οι Δημότες μπορούν να επικοινωνούν από 09.00-13.00 με το τηλέφωνο 2684360300 για την ΔΕ Φαναρίου και το 26843060200 για την ΔΕ Πάργας. Επίσης μπορούν να αποστείλουν αιτήματα μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (Υπηρεσίες / Αιτήματα Πολιτών), στο email: recycle@dimospargas.gr.

Όσοι φορείς ή πολίτες επιθυμούν να συμβάλουν στην προσπάθεια του Δήμου, μπορούν να επικοινωνούν για ιδέες, προτάσεις και τυχόν προβλήματα με το γραφείο Δημάρχου Πάργας στο email:mayor@dimospargas.gr  και στο 2684360340

Μαζί σε συνεργασία Δήμος και πολίτες μπορούμε να συμβάλλουμε στην προστασία του Περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση πόρων !!

Κάδοι Ανακύκλωσης Μικροσυσκευών
Κάδοι Μεγάλων Συσκευών
Κώδωνες