ΕΛ ΕΝ
Δήμος Πάργας
Ανακύκλωση

Ο Δήμος Πάργας μετά την περίοδο πιλοτικών δοκιμών,  ξεκινά δράσεις ανακύκλωσης- προστασίας του περιβάλλοντος  και συγκεκριμένα:

Οι δημότες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Δήμου Πάργας για τις δράσεις και τα νέα σημεία συλλογής ανά ανακυκλώσιμο είδος μέσω του δυναμικού χάρτη στην διεύθυνση: https://dimospargas.gr/cat-building/anakyklosi/  .  Επιπλέον μπορούν να επικοινωνούν για την Δημοτική Ενότητα Φαναρίου στο 2684360300 και για την Δημοτική Ενότητα Πάργας 2684360200, καθώς και με τους προέδρους των Τοπικών κοινοτήτων. Σύντομα θα ανακοινωθεί ειδική τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας με την υπηρεσία ανακύκλωσης του Δήμου Πάργας, καθώς και θα είναι διαθέσιμες νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες επικοινωνίας.

Όσοι φορείς ή πολίτες επιθυμούν να συμβάλουν στην προσπάθεια του Δήμου, μπορούν να επικοινωνούν για ιδέες, προτάσεις και τυχόν προβλήματα με το γραφείο Δημάρχου Πάργας στο email:info@dimospargas.gr

Μαζί σε συνεργασία Δήμος και πολίτες μπορούμε να συμβάλουμε στην προστασία του Περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση πόρων !!

Κάδοι Ανακύκλωσης Μικροσυσκευών
Κάδοι Μεγάλων Συσκευών
Κώδωνες