Δήμος Πάργας
Ανακύκλωση

Ποσότητες που έχουν ανακυκλωθεί

Είδος Ποσότητα Ενεργά σημεία
Χαρτί    180 τόνοι 70
Γυαλί 13 τόνοι 10
Ηλεκτρικές Συσκευές  8.5 τόνοι 2
Λαμπτήρες         70000 τεμάχια 2
Toner-Μελάνοδοχεία 400 τεμαχια 2
Οικοδομικά Υλικά 2000 τόνοι 14

 

 

Ο Δήμος Πάργας μετά την περίοδο πιλοτικών δοκιμών,  ξεκινά δράσεις ανακύκλωσης- προστασίας του περιβάλλοντος  και συγκεκριμένα:

Οι δημότες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Δήμου Πάργας για τις δράσεις και τα νέα σημεία συλλογής ανά ανακυκλώσιμο είδος, καθώς η παρούσα σελίδα θα ενημερώνεται με πληροφορίες συνέχεια.

Επιπλέον μπορούν να επικοινωνούν για την Δημοτική Ενότητα Φαναρίου στο 2684360300 και για την Δημοτική Ενότητα Πάργας 2684360200. Σύντομα θα ανακοινωθεί ειδική τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας με την υπηρεσία ανακύκλωσης του Δήμου Πάργας, καθώς και θα είναι διαθέσιμες νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες επικοινωνίας.

Όσοι φορείς ή πολίτες που επιθυμούν να συμβάλουν στην προσπάθεια του Δήμου, μπορούν να επικοινωνούν για ιδέες, προτάσεις και τυχόν προβλήματα με το γραφείο Δημάρχου Πάργας στο email:info@dimospargas.gr

Μαζί σε συνεργασία Δήμος και πολίτες μπορούμε να συμβάλλουμε στην προστασία του Περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση πόρων !!

Κάδοι Ανακύκλωσης Μικροσυσκευών
Κάδοι Μεγάλων Συσκευών
Κώδωνες