Δήμος Πάργας
Ανακύκλωση

Ποσότητες που έχουν ανακυκλωθεί από την αρχή του έτους

Είδος Ποσότητα Ενεργά σημεία
Χαρτί  - συσκευασίες 1500 τόνοι  περίπου 20 τόνοι /εβδομάδα 80
Γυαλί 650 τόνοι περίπου 10 τόνοι /εβδομάδα 20
Ηλεκτρικές Συσκευές  40 τόνοι 5
Λαμπτήρες         150000 τεμάχια 2
Toner-Μελάνοδοχεία 1500 τεμαχια 2
Οικοδομικά Υλικά 10000 τόνοι 14
Ρούχα 25 τόνοι 15

Ο Δήμος Πάργας μετά την περίοδο πιλοτικών δοκιμών,  ξεκινά δράσεις ανακύκλωσης- προστασίας του περιβάλλοντος  και συγκεκριμένα:

Οι δημότες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Δήμου Πάργας για τις δράσεις και τα νέα σημεία συλλογής ανά ανακυκλώσιμο είδος, καθώς η παρούσα σελίδα θα ενημερώνεται με πληροφορίες συνέχεια.

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των παραπάνω υλικών, λόγω των επικίνδυνων χημικών που σε πολλές περιπτώσεις περιέχουν, προκαλεί εξαιρετικά σοβαρή και μη αναστρέψιμη ρύπανση. Η απόρριψη τους θα πρέπει να γίνεται μόνο στο ειδικούς χώρους απόθεσης που έχει οριστεί και όχι σε δημόσιο χώρο. Η σοβαρότητα του κινδύνου επισύρει την επιβολή υψηλών προστίμων στους παραβάτες
Για πολλές συσκευές , καθώς και για πληροφορίες οι Δημότες μπορούν να επικοινωνούν από 09.00-13.00 με το τηλέφωνο 2684360300 για την ΔΕ Φαναρίου και το 26843060200 για την ΔΕ Πάργας. Επίσης μπορούν να αποστείλουν αιτήματα μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (Υπηρεσίες / Αιτήματα Πολιτών), στο email: recycle@dimospargas.gr.

Όσοι φορείς ή πολίτες επιθυμούν να συμβάλουν στην προσπάθεια του Δήμου, μπορούν να επικοινωνούν για ιδέες, προτάσεις και τυχόν προβλήματα με το γραφείο Δημάρχου Πάργας στο email:mayor@dimospargas.gr  και στο 2684360340

Μαζί σε συνεργασία Δήμος και πολίτες μπορούμε να συμβάλλουμε στην προστασία του Περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση πόρων !!

Κάδοι Ανακύκλωσης Toner
Κάδοι Ανακύκλωσης Λαμπτήρων
Κάδοι Ανακύκλωσης Μικροσυσκευών
Κάδοι Ανακύκλωσης Ρούχων
Κάδοι Μεγάλων Συσκευών
Κάδοι χρησιμ. μαγειρικών λαδιών
Κώδωνες