Δήμος Πάργας
Διοίκηση
Νίκος Ζαχαριάς

Γεννήθηκε στο Τσαγγάρι Σουλίου το 1964, μεγάλωσε στην Πάργα, όπου και ζει μόνιμα. Τα τελευταία 29 χρόνια εργάστηκε στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, εκ των οποίων τα τελευταία 17 Διευθυντής στο Επαγγελματικό Λύκειο Καναλακίου.

Στις εκλογές του 2014 εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος και από το 2016 αναλαμβάνει επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Πάργας. Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019 , ως επικεφαλής της παράταξης «Νέο Ξεκίνημα», καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 41,23% και τη δεύτερη Κυριακή, με ποσοστό 63,43% εκλέγεται Δήμαρχος Πάργας.

Σχετικές Αποφάσεις
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων αντλιοστασίων ύδρευσης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Α3ΑΩΞ0-Δ31 08/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 7143/376/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΜ40ΩΞ0-1ΙΧ 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 7029/07-06-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ 2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΕΤ9ΩΞ0-Ζ2Χ 06/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 6941/02-06-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του KHΙ 8340 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 947ΕΩΞ0-0Υ8 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 6757/31-05-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 66ΚΓΩΞ0-ΔΒΟ 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 360-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Περισσότερες Σχετικές Αποφάσεις >
Γκίζας Βασίλειος με τομέα ευθύνης τον Πολιτισμό, θέματα της Δημοτικής Ενότητας Πάργας
Μάρκου Δημήτριος με τομέα ευθύνης την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου
Μπούσιος Δημήτριος με τομέα ευθύνης τη Δημοτική Ενότητα Φαναρίου
Πιτσαρός Σπυρίδων με τομέα ευθύνης τη Δημοτική Ενότητα Πάργας
Ρεπάνη Αγγελική με τομέα ευθύνης Οικονομικά και Διοικητικά  θέματα  και την ισότητα των φύλλων

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάργας, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης), αποτελείται από 29 Δημοτικούς Συμβούλους που εκλέγονται κάθε 4 χρόνια. Από αυτούς 10 ανήκουν στην πλειοψηφήσασα παράταξη (δηλαδή στην παράταξη που επικράτησε στις εκλογές), επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 15 ανήκουν στους 4 μειοψηφήσαντες συνδυασμούς, καθώς και 2 Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι ανεξάρτητοι.

Επικεφαλής του κάθε μειοψηφήσαντα συνδυασμού είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος Δήμαρχος.

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
 ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
1. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
2. ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
3. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
4. ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
5. ΠΙΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
6. ΡΕΠΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
8. ΜΙΧΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
9. ΝΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
10. ΧΑΛΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
1.  ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
2.  ΚΟΛΙΟΦΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
3.  ΓΙΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
4.  ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
5.  ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
6.  ΚΑΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
7.  ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
8.  ΠΗΓΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ
1. ΝΑΚΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
2. ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ
3. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
4. ΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΡΕΥΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
1.  ΚΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
2. ΧΙΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
1.  ΔΕΣΚΑΣ  ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γραμματέας - Πρακτικά-Πληροφορίες : Παππάς Γεώργιος

Σχετικές Αποφάσεις
Έγκριση εκμίσθωσης με τη διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΦΜΝΩΞ0-2ΔΜ 08/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 111-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός μελών για την συγκρότηση Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ33ΤΩΞ0-23Μ 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 110-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Επικαιροποίηση της με αρθμ. 126/2022 απόφασης ΔΣ περί της Έγκρισης εισόδου – εξόδου επί ιδιοκτησίας Β. Λένα στη Δ.Κ. Καναλλακίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΩΟΗΩΞ0-ΨΞΝ 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 103-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συγκρότηση εκτιμητικής επιτροπής ανταλλαγής δημοτικών ακινήτων Δήμου Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ζ3ΙΩΞ0-ΣΤ3 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 102-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αιτήματος Αθανασίου Κόντου τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Λύχνος Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΓΓΡΩΞ0-0ΟΨ 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 101-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Περισσότερες Σχετικές Αποφάσεις >

Δημοτική Κοινότητα Καναλακίου

ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πρόεδρος)

ΚΑΟΥΡΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΨΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΛΙΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΤΣΑΪΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δημοτική Κοινότητα Πάργας

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Πρόεδρος)

ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΥΓΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΛΙΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΡΙΖΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τοπικές Κοινότητες

ΑΗΔΟΝΙΑ

ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Πρόεδρος)

ΑΓΙΑ

ΘΕΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Πρόεδρος)

ΣΚΑΡΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΣΚΑΡΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΚΑΡΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΡΙΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΑΜΜΟΥΔΙΑ

ΓΚΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος)

ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΟΥΜΠΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

ΑΝΘΟΥΣΑ

ΠΑΠΑΠΑΣΧΟΣ ΠΑΥΛΟΣ(Πρόεδρος)

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΙΑΚΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΚΑΤΕΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΩ ΣΚΑΦΙΔΩΤΗ

ΚΟΛΙΟΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος)

ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ

ΔΗΜΟΛΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Πρόεδρος)

ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Πρόεδρος)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΒΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΒΑΛΑΝΙΔΟΥΣΑ

ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(Πρόεδρος)

ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΤΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Πρόεδρος)

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕΣΠΟΤΙΚΑ

ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(Πρόεδρος)

 

ΘΕΜΕΛΟ                                       

ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Πρόεδρος)

ΤΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΚΑΣΤΡΙ                                                  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(Πρόεδρος)

ΚΟΡΥΦΟΥΛΑ                                        

ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ(Πρόεδρος)

ΚΟΡΩΝΗ                                               

ΓΚΡΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(Πρόεδρος)

ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΛΙΑΝΤΖΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΚΟΥΚΟΥΛΙ                                             

ΤΖΙΜΑΣ ΚΟΣΜΑΣ(Πρόεδρος)

ΚΥΨΕΛΗ                                                

ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(Πρόεδρος)

ΛΙΒΑΔΑΡΙ                                              

ΤΟΣΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Πρόεδρος)

ΛΟΥΤΣΑ                                                                                 

ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(Πρόεδρος)

ΝΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΩΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ                                                                  

ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ(Πρόεδρος)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΜΟΥΖΑΚΑΙΪΚΑ                                                                      

ΤΖΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(Πρόεδρος)

ΦΩΤΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ                                                                           

ΚΙΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Πρόεδρος)

ΣΚΕΠΑΣΤΟ                                            

ΜΠΟΧΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Πρόεδρος)

ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ                                         

ΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(Πρόεδρος)

Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Έχει ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες που άπτονται τον οικονομικών του Δήμου. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι τουλάχιστον μια για κάθε μήνα.

Τακτικά Μέλη:

 1. ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 2. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. ΝΑΚΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
 4. ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 5. ΡΕΠΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 6. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη:

 1. ΝΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 2. ΠΙΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 3. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 4. ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 5. ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 6. ΜΙΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Γραμματέας - Πρακτικά-Πληροφορίες : Παππάς Γεώργιος

 

Σχετικές Αποφάσεις
Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Πάργας έτους 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ3ΦΕΩΞ0-Τ1Χ 08/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 108-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προυπολογισμού Δήμου Πάργας , έτους 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 69ΝΞΩΞ0-ΔΕ6 08/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 107-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο «Δημιουργία Πεζοδρομίων στο Δήμο Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ρ1Σ5ΩΞ0-Φ61 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 123-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στη τ.κ. Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ7Λ9ΩΞ0-Ι1Β 06/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 121-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων σε τ.κ. Δήμου Πάργας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΖΜΟΩΞ0-1ΤΤ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 122-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Περισσότερες Σχετικές Αποφάσεις >

Μέλη

Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Πάργας 

 1. κ. Πιτσαρό Σπυρίδων, (Αντιδήμαρχος Πάργας), ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον κ. Γκίζα Βασίλειο, (Αντιδήμαρχο Πάργας)

 1. κα. Κολιοφώτη Ελένη (Πρόεδρο του Ινστιτούτου Αγροδιατροφικών, Τουριστικών και Πολιτιστικών Αναζητήσεων - Δημοτική Σύμβουλο), ως Αντιπρόεδρο, με αναπληρωτή τον κ. Νάστα Αντώνιο (επικεφαλή της μείζονος αντιπολίτευσης)

 1. κ. Αποστόλου Νικόλαο(Πρόεδρος Συλλόγου Ενοικιαζομένων Αμμουδιάς), ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Γκόγκα Κωνσταντίνο (εκπρόσωποι από το Σύλλογο Ενοικιαζομένων δωματίων Αμμουδιάς)

 1. κ. Ευθυμίου Δημήτριο (Πρόεδρος Ομοσπονδίας ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων Πρέβεζας) ως μέλος, με αναπληρώτρια την κ. Γκότση Θεοδώρα (εκπρόσωποι από την Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Πρέβεζας)

 1. κα. Κυριάκη Γεωργία(Αντιπρόεδρο Ξενοδοχειακής Ένωσης Πάργας) , ως μέλος με αναπληρωτή τον κ. Δημάκο Δημήτριο(ξενοδόχο) (εκπρόσωποι από την Ξενοδοχειακή Ένωση Πάργας)

 1. κα. Ευαγγέλου Αναστασία, ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Τσοβίλη Δημήτριο (εκπρόσωποι του Συλλόγου Εστίασης Πάργας)

 1. κ. Ράπτη Σπυρίδωνας (Πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Νεκρομαντείου) ως μέλος,, με αναπληρωτή τον κ. Χριστοδούλου Χρήστο(δημότη). (εκπρόσωποι του Συλλόγου Φίλων Νεκρομαντείου)

 1. κ. Τσοβίλη Ευάγγελο(Πρόεδρο του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Πάργας), ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Ευθυμιάδη Αβραάμ (εκπρόσωποι του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Πάργας).

 1. κ. Ζυγούρη Αντώνιος (τουριστικός πράκτορας), ως μέλος με αναπληρωτή τον κ. Χαλκίδη Πολύκαρπο (Πρόεδρο της Νέας Ένωσης Ξενοδόχων Πρέβεζας) 

 1. κ. Γκίκα Παναγιώτη (εστιάτορας), ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Σκάρπο Θεοφάνη (εστιάτορας)

 1. κ. Παπανδρέου Γεώργιος (δημότης), ως μέλος με αναπληρωτή τον κ. Γεραλέξη Κωνσταντίνο (δημότης)

 1. κ. Γκίνη Δημήτριος (Δημοτικό σύμβουλο), ως μέλος, με αναπληρώτρια τον κα. Βλάσση Σοφία(δημότη)

 1. Ευθυμίου Αδάμ (ξενοδόχος), ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Νίτσα Μιλτιάδη(Δημοτικό Σύμβουλο)

Τουριστική Επιτροπή

Η επιτροπή ποιότητας ζωής είναι  αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος.  Οι συνεδριάσεις της είναι συχνές και επιλυούν ζητήματα που αφορούν κύρια την καθημερινότητα του πολίτη.

Τακτικά Μέλη:

 1. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 2. ΜΙΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 3. ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 5. ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 6. ΝΙΤΣΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ,

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη:

 1. ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 2. ΧΑΛΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
 3. ΠΙΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 4. ΝΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 5. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 6. ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Γραμματέας - Πρακτικά-Πληροφορίες : Παππάς Γεώργιος

Σχετικές Αποφάσεις
Επικαιροποίηση της αριθμ 27/2021 απόφασης της επιτροπής με θέμα «Έγκριση εισόδου-εξόδου κτηρίου για επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών, οργάνων και συσκευών και γενικά την ηλεκτρική εγκατάσταση των αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (Συνεργεί
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΖΥΒΩΞ0-ΒΩΥ 06/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 2-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αίτησης για έγκριση χωροθέτησης θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στη τ.κ. Αγιάς.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΣΖΕΩΞ0-ΦΓΡ 29/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 22-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Βελτίωση δημοτικού δρόμου στην τ.κ. Κορώνης ύστερα από αίτηση του Γκόντη Αθανάσιου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΛΦ9ΩΞ0-ΛΙΘ 06/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 1-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης του εξ΄αναβολής θέματος σχετικά με την ανάκληση ή μη της υπ΄αριθμ. 7985/05-06-2013 άδειας λειτουργίας «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΊΟ, ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ» της εταιρείας «Villa Rossa Ε.Ε.».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΘΟΓΩΞ0-ΥΔΗ 28/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 26-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας πεζόδρομων Δήμου Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ε3ΠΣΩΞ0-Φ5Ω 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 31-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Περισσότερες Σχετικές Αποφάσεις >

Η Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας,λειτουργεί σε κάθε Δήμο ως συμβουλευτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο, και παράλληλα, ως συνδετικός κρίκος της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με την αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή πολιτικών ισότητας.

 

Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
Πιτσαρός Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος με αναπληρωματικό πρόεδρο τον Γκίζα Βασίλειο Αντιδήμαρχο
Κολιοφώτη Ελένη, Δημοτική Σύμβουλο,ως μέλος
Παπαζήση Παρασκευή, υπάλληλος της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου, ως μέλος
Δαρούσου Ελένη, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ως μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Ευθυμίου Αθηνά
Γκίνης Δημήτριος, Εκπρόσωπος του επαγγελματικού συλλόγου, Δημοτικός Σύμβουλος, ως μέλος , με αναπληρωματικό μέλος την Τσοβίλη Αγγελική
Σωτηρίου Κωνσταντίνος , Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμονας μέλος
Παππά Δήμητρα,  Δικηγόρος, Εμπειρογνώμονας, ως μέλος

Απόφαση ορισμού Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και Κανονισμού λειτουργίας  9ΗΖ7ΩΞ0-ΛΙ9

Η Επιτροπή Διαβούλευσης ενεργοποιείτε  με συνεχής συνεδριάσεις κατά την διάρκεια της θητείας της με στόχο την διαβούλευση σημαντικών θεμάτων. Σκοπός της είναι η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις.

Ο Δήμος Πάργας  με την από 26/09/2019 πρόσκληση,  η οποία αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου, κάλεσε τους φορείς, συλλόγους, και οργανώσεις του δήμου, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους. Κατόπιν της παραπάνω πρόσκλησης ανταποκρίθηκαν οι φορείς, οι οποίοι απέστειλαν στο Δήμο Πάργας σχετικά έγγραφα με τα οποία όριζαν και τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους. Επιπλέον, με την ίδια πρόσκληση, κλήθηκαν οι δημότες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

Κατόπιν αυτών η σύνθεση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πάργας, με πρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Σωτηρίου (πρ. Δημοτικού Συμβουλίου) και διάρκεια θητείας όση και αυτή των δημοτικών αρχών είναι η ακόλουθη:

Α/Α ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Δημήτριος Τσοβίλης – Φανούριος Σκάρπος (αναπλ. μέλος) Σύλλογος Εστιατόρων & Συναφών επαγγελμάτων Πάργας
2 Αθηνά Στέφου – Παρασκευή Βλάχου(αναπλ. μέλος) Σύλλογος Γυναικών Πάργας «Δηιδάμεια»
3 Ευθύμιος Παππάς – Ζυγούρης Αντώνης(αναπλ. μέλος) Ξενοδοχειακή Ένωση Πάργας
4 Νίκας Βασίλειος -Κων/νος Αθανασίου(αναπλ. μέλος) Λέσχη Μοτοσικλετιστών Πάργας
5 Μελίδης Κων/νος –Γκίνης Δημήτριος(αναπλ. μέλος) Εμπορικός Σύλλογος Πάργας
6 Βέργος Αθανάσιος -Δημουλίτσας Ιωάννης(αναπλ. μέλος) Σύλλογος Παργινών Αθήνας- Πειραιά @Περιχώρων
7 Αχιλλέας Δημάκος – Ζούλα Παρασκευή(αναπλ. μέλος) Ναυτικός Όμιλος Πάργας
8 Βερλέτη Ευφροσύνη – Παπαδάτου Ειρήνη(αναπλ. μέλος) Σύλλογος Γυναικών «ΕΙΡΗΝΗ»
9 Μπέλλος Θωμάς –  Μπέλλος Χαράλαμπος(αναπλ. μέλος) Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Κυριακής
10 Παπανικολάου Ειρήνη –  Ντόκου Σάντρα(αναπλ. μέλος) Διεθνής Σύλλογος Πάργας
11 Τριάντης Αντώνιος –  Ναστούλης Μιχαήλ (αναπλ. μέλος) Εξωραϊστικός Μορφωτικός Σύλλογος Μουζακεϊκων Κλεισούρας
12 Σωτηρίου Παύλος –  Τσούτση Ελευθερία(αναπλ. μέλος) Πολιτιστικός Σύλλογος «ΑΧΕΡΩΝ»
13 Οικονομίδης Δημήτριος Κοντοδήμας Ιωάννης(αναπλ. μέλος) Πολιτιστικός Σύλλογος «ΕΦΥΡΑ»
14 Ευθυμίου Δήμητρα – Χαχούλη Παναγιώτα(αναπλ. μέλος) Ελληνική Ένωση Έρευνας & Διάσωσης
15 Γκότση Θεοδώρα – Σιαμέτη Φωτεινή(αναπλ. μέλος) Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών «ΜΕΛΙΝΟΗ»
16 Βασιλική Πλασκασοβίτη Φορέας Διαχείρισης  Καλαμά- Αχέροντα – Κέρκυρας
17 Παππάς Θωμάς – Παππάς Χρήστος (αναπλ. μέλος) Κίνηση Πολιτών Βαλανιδορράχης
18 Μπαρκαμπά Όλγα  – Μπόχτης Ανδρέας(αναπλ. μέλος) Σύλλογος Αιμοδοτών «ΕΛΠΙΣ»
19 Σμπόνιας Νικόλαος  – Σμπόνιας Γεώργιος (αναπλ. μέλος) Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κορυφούλας «Προφήτης Ηλίας»
20 Τσάτσος Σωτήριος – Τσιμπούκης Νικόλαος(αναπλ. μέλος) Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αηδονιτών
21 Δημολιάτσης Ευάγγελος  – Μπόχτης Χρήστος(αναπλ. μέλος) Αναγέννηση Αχερουσίας
22 Τζίμας Κων/νος Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας – Λευκάδας
23 Ζέρης Αντώνιος – Μπάμπος Μηνάς(αναπλ. μέλος) Π.Α.Σ. «Αχέρων»
24 Κίτσος Ιωάννης – Ζώνιος Βασίλειος(αναπλ. μέλος) Τ.Ο.Ε.Β Φαναριού
25 Πλασκασοβίτης Ανδρέας – Δάνδολος Μενέλαος(αναπλ. μέλος) Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ
26 Χαράλαμπος Κυριάκης – Θεόδωρος Στέλιος(αναπλ. μέλος) Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Πάργας
27 Αποστόλου Νικόλαος – Γκόγκας Αναστάσιος(αναπλ. μέλος) Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Αμμουδιάς
28 Χρηστάκης Γεώργιος Επιστημονικός Τομέας
29 Ρασούλης Ιωάννης Επιστημονικός Τομέας
30 Αναστασίου Γεώργιος Επιστημονικός Τομέας
31 Αθανάσιος Θάνος Επιστημονικός Τομέας
32 Κων/νος Κωνσταντίνου Επιστημονικός Τομέας
33 Κωνσταντινόπουλος Ιωάννης Επιστημονικός Τομέας
34 Θεοδοσιάδης Λάζαρος Επιστημονικός Τομέας
35 Σωτηρίου Σωτήριος Επιστημονικός Τομέας
36 Αθανάσιος Τσοβίλης Δημότης
37 Βασιλάκης Αντώνιος Δημότης
38 Βουγιούκας Γεώργιος Δημότης
39 Δράκος Γρηγόριος Δημότης
40 Καραδήμας Αθανάσιος Δημότης
41 Κατσαούνης Κων/νος Δημότης
42 Κύργιος Ευάγγελος Δημότης
43 Μαρίνα Χαραλαμπίδη Δημότης
44 Νικόλαος Χαλκής Δημότης
45 Πασχοδήμας Γεώργιος Δημότης
46 Ράπτης Σπυρίδων Δημότης
47 Χαλκής Ιωάννης Δημότης

Γραμματέας - Πρακτικά-Πληροφορίες : Παππάς Γεώργιος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του Δήμου που παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς. Η Εκτελεστική Επιτροπή στον Δήμο Πάργας αποτελέιται απο τον Δήμαρχο και τους εκάστοτε Αντιδημάρχους, συνεδριάζοντας για σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν κύρια με την οργάνωση και ορθή λειτουργία του Δήμου.

Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Πάργας

 • Ζαχαριάς Νικόλαος Δήμαρχος
 • Γκίζας Βασίλειος Αντιδήμαρχος
 • Μάρκου Δημήτριος Αντιδήμαρχος
 • Μπούσιος Δημήτριος Αντιδήμαρχος
 • Πιτσαρός Σπυρίδων Αντιδήμαρχος
 • Ρεπάνη Αγγελική Αντιδήμαρχος
Οι Υπηρεσίες του Δήμου

Στον Δήμο Πάργας λειτουργούν δυο Κ.Ε.Π.  σε Καναλάκι και Πάργα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους πολίτες.

Τα πιστοποιητικά που μπορεί να ζητήσει ο πολίτης και να λάβει αυθημερόν μεταξύ άλλων είναι:

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης επικαιροποιημένο
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης από τον 08/2013
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου από τον 08/2013
 4. Ληξιαρχική πράξη Συμφώνου Συμβίωσης από τον 08/2013
 5. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου από τον 08/2013
 6. Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
 7. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών εφόσον έχει εκδοθεί για μια φορά

Επιπλέον οι πολίτες μπορούν να λάβουν από τα Κ.Ε.Π.  και :

 • Έξοδα Κηδείας
 • Αιτήματα  ΕΟΠΠΥ (ΟΠΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑIΜΙΚΩΝ, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ)

Από το ΚΕΠ του Δήμου Πάργας είναι διαθέσιμη η υπηρεσία απομακρυσμένης εξυπηρέτησης mykeplive.gov.gr  με την χρήση βιντεοκλήσης και οι πολίτες για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία rantevou.kep.gov.gr για να ορίζουν το ραντεβού τους. Στα Κ.Ε.Π. υπάρχει η δυνατότητα χωρίς φυσική παρουσία να γίνει παραλαβή διαφόρων εγγράφων μέσα από την υπηρεσία  ekep.serices.gov.gr .

Γράφειο ΔΕ Φανάριου

Τηλέφωνα: 2684360315Fax: 2684023412Email: d.fanariou@kep.gov.grΔιεύθυνση: Πλατεία Καναλάκιου 48062
Υπάλληλοι: ΚΟΤΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλέφωνα: 2684360315Fax: 2684023412Email: d.fanariou@kep.gov.grΔιεύθυνση: Πλατεία Καναλάκιου 48062

Γραφείο ΚΕΠ Πάργας

Τηλέφωνα: 2684360258 – 2684032865Fax: 2684032860Email: d.pargas@kep.gov.grΔιεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Πάργας 48060
Υπάλληλοι: ΓΟΥΛΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνα: 2684360258 – 2684032865Fax: 2684032860Email: d.pargas@kep.gov.grΔιεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Πάργας 48060

Ο Δήμος Πάργας στην προσπάθεια για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών συμμετέχει στο στο πρόγραμμα myKEPlive για ραντεβού με βιντεοκλήση.

Η Υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο mykeplive.gov.gr

Μέσω του myKEPlive παρέχονται διαδικασίες υψηλής ζήτησης μέσω των τεσσάρων θεματικών υπηρεσιών:

 1. Πληροφόρηση- Αίτηση
 2. Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις
 3.  Εξυπηρέτηση Πολιτών με Αναπηρία
 4.  Εξυπηρέτηση από το Δήμο

Οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα και ρυθμίζουν το ραντεβού τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους στο Taxisnet.

Κατά τη χρήση της υπηρεσία δεν αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, ενώ οι τηλεδιασκέψεις με τους υπαλλήλους των ΚΕΠ δεν καταγράφονται.

Είναι δυνατή η παροχή εγγράφων από το Γραφείο Κ.Ε.Π. του Δήμου Πάργας με αιτήσεις χωρίς φυσική παρουσία.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο ekep.services.gov.gr/

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή προκειμένου να:

 • κάνετε αίτηση για ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται από τα ΚΕΠ
 • δείτε το αποτέλεσμα στη προσωπική σας θυρίδα

Πριν ξεκινήσετε

Για την αίτηση θα χρειαστείτε:

 • Τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet ώστε να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας

Διαθέσιμα έγγραφα ( η λίστα εμποτίζεται συνέχεια):

 1. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης(αιτών ή για ανήλικα παιδιά του)
 2. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 3. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
 4. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 5. Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών(εάν την ημέρα θανάτου ο αιτών ήταν εγγύτερος συγγενής)

Αρμοδιότητες

 • Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
 • Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου (π.χ. ηλεκτροφωτισμός) και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
 • Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.

Αρμοδιότητες

 • Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
 • Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της δημοτικής ενότητας.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).
 • Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.
 • Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες.
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
 • Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.
 • Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης.
 • Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.

Αρμοδιότητες

 • Διενεργεί πληρωμές προς δικαιούχους, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες των Οικονομικών Υπηρεσιών, με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
 • Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και ενημερώνει σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες.
 • Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες των Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία της δημοτικής ενότητας.

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου, για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και για την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση της δημοτικής περιουσίας και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων καθώς και τα αποκεντρωμένα ΚΕΠ σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Τηλέφωνα: 2684360312Email: dtsilbokou@gmail.comΔιεύθυνση: Αχέροντος 29 Καναλάκι 48062

Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες σε θέματα δημοτικής κατάστασης

 • Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα του δημοτολογίου και τα μητρώα αρρένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου.
 • Μεριμνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
 • Μεριμνά για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 • Χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου και μεριμνά για την τέλεση των γάμων αυτών.
 • Ενημερώνει περιοδικά τις δημόσιες υπηρεσίες για τις μεταβολές προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.
 • Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες με τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.
 • Συνεργάζεται με άλλους Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις μεταβολών των μητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί.
 • Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.

Αρμοδιότητες σε θέματα Ληξιαρχείου

 • Τηρεί και ενημερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρ− χεία, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ. διαζύγια), σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.
 • Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
 • Εκδίδει αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά.
 • Ενημερώνει τα αντίστοιχα Τμήματα άλλων Δήμων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων/αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.
 • Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Δήμων σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.

Αρμοδιότητες σε θέματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

 • Τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
  • Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών.
  • Παραλαμβάνει αιτήσεις, ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα.
  • Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και τις προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

   Επιδίδει σχετικές με τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς.

Αρμοδιότητες σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

 • Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της Πολιτείας.
 • Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που θεσπίζει η Πολιτεία για τον δημόσιο τομέα, μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική ενότητα του Δήμου σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης και την κατάρτιση/επικαιροποίηση των περιγραφών αρμοδιοτήτων των επιμέρους θέσεων.
 • Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων εργασίας στις διοικητικές ενότητες του Δήμου με στόχο τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών όσο και την απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.
 • Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήματα των αρμόδιων Προϊσταμένων, τις κατάλληλες εσωτερικές μετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των επιμέρους θέσεων εργασίας με βάση τα προσόντα των στελεχών.
 • Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαμβανομένων στελεχών και διαμορφώνει σχετικές προτάσεις προς τους προϊσταμένους των προς κάλυψη θέσεων.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων στο Δήμο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.
 • Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρων επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου (π.χ. οργάνωση μετακινήσεων του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Δήμου, παιδικοί σταθμοί κλπ).
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου με τον προσδιορισμό των αναγκών βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζομένων και την εισήγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των συμφωνουμένων μέτρων βελτίωσης.
 • Σχεδιάζει,, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων και μεριμνά για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών στην πράξη.
 • Μεριμνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα στο Δήμο με τον σχεδιασμό, την εισήγηση και την οργάνωση σχετικών προγραμμάτων (π.χ. εκδηλώσεις, ταξίδια κλπ).

Αρμοδιότητες σε θέματα μητρώων και διαδικασιών προσωπικού

 • Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό του (π.χ. θέματα μισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ).
 • Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες.
 • Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατομικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους μεταβολές στην εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα του.
 • Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).
 • Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων που επη− ρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του Δήμου και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό κλπ).
 • Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της απασχόλησής τους στο Δήμο.
 • Μεριμνά για την θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σύμφωνα με την νομοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη στους τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς εργασίας που προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους στο Δήμο σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες αυτές:
  • Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.
  • Ο γιατρός εργασίας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων.
  • Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρούν τις γραπτές υποδείξεις τους σε ειδικό βιβλίο. Τα όργανα διοίκησης του Δήμου λαμβάνουν γνώση των υποδείξεων αυτών ενυπογράφως.

Αρμοδιότητες σε θέματα διοικητικής μέριμνας

 • Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του Δήμου.
 • Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
 • Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις γραμματείες των επιμέρους υπηρεσιών.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
 • Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.

Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες σε θέματα προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης

 • Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης των Προϋπολογισμών του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με τις επιμέρους δημοτικές υπηρεσίες για την παροχή οικονομικών στοιχείων, κατευθύνσεων και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των προϋπολογισμών τους σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα προγράμματά τους.
 • Συγκεντρώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και διαμορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς Προϋπολογισμούς του Δήμου προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα.
 • Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισμών, επισημαίνει τις αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών, μεριμνά για την ερμηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.
 • Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση των προϋπολογισμών κάθε υπηρεσίας.
 • Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα τα περιοδικά οικονομικά απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος.
 • Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων του Δήμου. Διερευνά τις ταμειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών του Δήμου (π.χ. δανεισμός). Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με τις τράπεζες και μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του Δήμου.

Αρμοδιότητες σε θέματα λογιστηρίου και αποθηκών

 • Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου (Γενική και αναλυτική λογιστική). Τηρεί τις σχετικών λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νομοθεσία.
 • Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου.
 • Παρακολουθεί και μεριμνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Δήμου.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσομένους με τον Δήμο, καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασμών με τα νομικά πρόσωπα και τα ιδρύματα του Δήμου.
 • Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το τηρούμενο λογιστικό σχέδιο (π.χ. ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα του Δήμου με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.
 • Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου και τις υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών του Δήμου.
 • Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.
 • Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος και που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.
 • Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων από τους προέρχεται η σχετική χρηματοδότηση.
 • Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με την πρόοδο των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων.
 • Τηρεί το αρχείο συμβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προμήθειες που αναθέτει ο Δήμος. Παραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους και ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωμών του Δήμου με βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων συμβάσεων.
 • Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου και ελέγχει την επάρκειας των αντίστοιχων πιστώσεων.
 • Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών του Δήμου και τα αποστέλλει στο Ταμείο για πληρωμή.
 • Μεριμνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προμηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων(μηχανήματα−εξοπλισμός) ή αναλωσίμων που απαιτεί η λειτουργία του Δήμου.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία)με τα εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέματα των αποθηκών του Δήμου.
 • Παρακολουθεί τα αποθεμάτων των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσής τους. Συνεργάζεται σχετικά με τις δημοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών.
 • Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου (μηχανήματα, οχήματα, συσκευές, εξοπλισμός κλπ.) και παρακολουθεί την κατανομή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του Δήμου.
 • Τηρεί τις διαδικασίες χαρακτηρισμού υλικών ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησής τους.
 • Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε είδους υλικών και εξοπλισμού του Δήμου.
 • Συγκεντρώνει τα στοιχεία μεταβολών και των αντιστοίχων καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του Δήμου, που έχουν επίδραση στην διαμόρφωση των αμοιβών του και μεριμνά για την έκδοση των μισθολογικών καταστάσεων και την πληρωμή των αμοιβών
 • Μεριμνά για τη έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αμοιβών προς το προσωπικό του Δήμου και για τον υπολογισμό και την απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταμεία των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών.

Αρμοδιότητες σε θέματα προμηθειών υλικών/εξοπλισμού/υπηρεσιών

 • Σχεδιάζει και εισηγείται τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράμματος απαιτουμένων προμηθειών και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν. 3316/2005) του Δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δημοτικών υπηρεσιών, εξετάζει την σκοπιμότητα αυτών και διαμορφώνει περιοδικά προγράμματα για την προμήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρμόδια όργανα του Δήμου (υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μηχανήματα, εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, μισθώσεις μεταφορικών μέσων, ασφαλίσεις κλπ).
 • Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.
 • Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία με τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα του Δήμου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συμβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του Δήμου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της, σύμφωνα πάντοτε με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών/εξοπλισμού ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.
 • Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προμηθευομένων ειδών, αρχείο προμηθευτών, αρχείο φακέλων προμηθειών).

Αρμοδιότητες Γραφείου Εσόδων και Περιουσίας

 • Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας.
 • Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κλπ.
 • Δημιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήμου.
 • Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο. Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουμένων οφειλομένων ποσών και μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων ποσών.
 • Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντιστοίχων εισπράξεων.
 • Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών.
 • Παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση όλων των οικονομικών δοσοληψιών που σχετίζονται με τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Δήμου μέσω των νεκροταφείων, σφαγείων, δημοτικών αγορών, της ύδρευσης κλπ.
 • Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτημάτων προς τον Δήμο, σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους.
 • Τηρεί τα αρχεία της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή (φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα)
 • Μεριμνά για την διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
 • Μεριμνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου και τη διαχείριση της εκμετάλλευσης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (π.χ. κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων, μέριμνα είσπραξης μισθωμάτων κλπ.)
 • Μεριμνά για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.
 • Μεριμνά για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων ή τη καταβολή μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Αρμοδιότητες Γραφείου Ταμείου

 • Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
 • Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.
 • Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντιστοίχων οφειλομένων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.
 • Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς τον ήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.
 • Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον Δήμο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δήμου που ασχολούνται με εισπράξεις.
 • Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών.
 • Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου.
 • Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.
 • Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Οικονομικών Θεμάτων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους.

Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Επίσης είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου. Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την ενεργειακή διαχείριση, τη λειτουργία των Κοιμητηρίων καθώς και για την Πολιτική Προστασία στο επίπεδο του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών Έργων

 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την υλοποίηση τεχνικών έργων που περιλαμβάνουν ειδικότερα, σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των δήμων:
  • συγκοινωνιακά έργα (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κλπ)
  • κτιριακά έργα (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων)
  • έργα διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κλπ)
  • υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά έργα
 • Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, καθώς και η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου.
 • Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των έργων του Τμήματος (εκπόνηση με προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους). Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των μελετών.
 • Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κλπ και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των μελετών και της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που ανατίθενται σε τρίτους. Διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.
 • Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα.
 • Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.
 • Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί (αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος.
 • Ενημερώνει το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος.
 • Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).

Αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης έργων

Μελετά και εκτελεί έργα που αφορούν:

 • Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
 • Στην επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.
 • Στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου (πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχομένους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κλπ).
 • Στην εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.
 • Στην εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών, καθώς και τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
 • Στη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των Δήμου. Για τα ανωτέρω έργα οι αρμοδιότητες είναι ανάλογες με εκείνες του Τμήματος Τεχνικών Έργων.

Αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας

 • Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο και τη ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό:
  • Μεριμνά για την άσκηση, με δυνατότητα επιβολής κομίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε με ιδιόκτητα μέσα, είτε με τη χρήση μισθωμένων μέσων και υπηρεσιών.
  • Μεριμνά για τη διενέργεια μεταφορών για τη μετακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, παιδιά), είναι εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ή είναι μαθητές που μετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο.
  • Καθορίζει τις αστικές γραμμές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη διαδρομή, τις στάσεις και το τέρμα των αντίστοιχων γραμμών.
  • Εισηγείται τον καθορισμό κομίστρων των αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.
  • Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
  • Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.
 • Μεριμνά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό:
  • Μεριμνά για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.
  • Μεριμνά για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων,
  • Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των αυτοκινήτων και μεριμνά για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους,
  • Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, αρίθμηση κτισμάτων κλπ.
  • Μεριμνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών.
  • Απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
  • Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρομένων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ.
  • Καθορίζει το εξωτερικού χρώματος των ΤΑΞΙ.
 • Μεριμνά και λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους, σε συνεργασία και με τη Δημοτική Αστυνομία ή την Ελληνική Αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό:
  • Ελέγχει τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς,
  • Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς,
  • Λαμβάνει και ελέγχει την εφαρμογή μέτρων για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, και από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, και ελέγχει τα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται.

Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων

 • Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
 • Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους.
 • Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.
 • Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό:
  • Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
  • Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.
  • Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
  • Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους.
  • Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.
  • Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.
  • Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων.

Αρμοδιότητες Ύδρευσης – Αποχέτευσης

 • Μεριμνά για την επισκευή, την συντήρηση και την καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και των εγκατα− στάσεων επεξεργασίας πόσιμου και ακαθάρτου νερού (γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης, υδατοδεξαμενές, δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός καθαρισμός κλπ).
 • Προγραμματίζει, εισηγείται, σχεδιάζει και μεριμνά για την κατασκευάζει έργα επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού.
 • Μεριμνά για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές και ενημερώνει σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την είσπραξη του αντιτίμου των καταναλώσεων.

Αρμοδιότητες έκδοσης οικοδομικών αδειών

 • Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογικές, θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδομικές άδειες.
 • Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας.
 • Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, εγκρίνει εργασίες μικρής κλίμακας και τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδομικών αδειών.
 • Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται.
 • Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ’ έξι έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.
 • Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24α του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α'), όπως ισχύει, και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.
 • Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).

Αρμοδιότητες πολεοδομικών εφαρμογών

 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
 • Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων/αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
 • Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής
 • Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:
  • Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.
  • Την σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.
  • Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.
  • Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.
  • Την σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.
  • Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
  • Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ' άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν.
  • Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.
 • Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό (Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής και Αλιείας).
 • Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, διαγραμμάτων και πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού.

Αρμοδιότητες ελέγχου κατασκευών

 • Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.
 • Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.
 • Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπομένων κυρώσεων κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδομικό κανονισμό και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.
 • Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.

Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου.
 • Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Μεριμνά για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:
  • την διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης,
  • την αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ), σε συνεργασία με τον τομέα εγγειοβελτιωτικών έργων της τεχνικής υπηρεσίας.
  • Την κατασκευή και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού.
 • Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως:
  • Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
  • Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.
  • Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.
  • Την παροχή γνώμης για τον καθορισμό βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 ν.2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α΄), σε συνεργασία με την υπηρεσία Πολεοδομίας.
  • Την παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (π.χ. του προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες).
  • Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υποχρέων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου.
 • Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου (συστήματα και προγράμματα ανακύκλωσης).
 • Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.

Αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων

 • Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
 • Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.
 • Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
 • Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.

Αρμοδιότητες διαχείρισης δημοτικών σφαγείων - ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΦΑΓΕΙΑ

 • Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
 • Μεριμνά για την εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών υγιεινής στα δημοτικά σφαγεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών σφαγείων.
 • Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των σφαγείων και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
 • Μεριμνά για την καθαριότητα των χώρων των σφαγείων καθώς και για τη συντήρηση των κάθε είδους υποδομών και τεχνικών εγκαταστάσεων των σφαγείων.

Αρμοδιότητες Πολιτικής προστασίας

 • Στο πλαίσιο του Τμήματος λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής Προστασίας το οποίο είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την πρόσληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
 • Ειδικότερα το Γραφείο:
  • Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
  • Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.
  • Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόσληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου
  • Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.

Αρμοδιότητες εξοικονόμησης ενέργειας

 • Το Τμήμα έχει επίσης ως αντικείμενο την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας.
 • Στο πλαίσιο αυτό:
  • Μεριμνά για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
  • Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας.
  • Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία.
  • Μεριμνά για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και την χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχημάτων από το Δήμο.

Αρμοδιότητες σχεδιασμού και εποπτείας

 • Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς.
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
 • Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήματα, τεχνικά μέσα, κάδοι κλπ).
 • Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
 • Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, οδοκαθαρισμός, ειδικά συνεργεία κλπ).
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων και εισηγείται προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
 • Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης.
 • Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
 • Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών και συνεργάζεται με το Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
 • Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού.

Αρμοδιότητες αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών

 • Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
 • Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
 • Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
 • Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
 • Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
 • Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κλπ.

Αρμοδιότητες διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων

 • Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα).
 • Διαχειρίζεται τη στελέχωση, την ασφάλιση και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.
 • Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.
 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 • Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 • Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 • Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

Αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου

 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου.
 • Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα κλπ).
 • Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου (φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα κλπ).
 • Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
 • Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία.
 • Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων πρασίνου.

Γραφείο διοικητικής – λογιστικής υποστήριξης − δημοτικής περιουσίας

 • Παροχή γραμματειακών υπηρεσιών στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.
 • Τεκμηρίωση Τεχνικών και Οικονομικών στοιχείων των έργων. Συγκέντρωση υλικού και τήρηση τεχνικού αρχείου όλων των έργων της Διεύθυνσης.
 • Τήρηση αρχείου (ηλεκτρονική και φυσική μορφή) Δημοτικής Περιουσίας. Μέριμνα για την αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας.

Αρμοδιότητες

Το Αυτοτελές Γραφείο Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Γραφείου στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Αρμοδιότητες στον τομέα της φυτικής παραγωγής

 • Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του.
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής.
 • Προωθεί προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών και μεριμνά για τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την υπηρεσία Τουρισμού.
 • Εκτιμά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή, τις απολαμβανόμενες από τους παραγωγούς τιμές γεωργικών προϊόντων και την πορεία των αγορών των γεωργικών προϊόντων και μεριμνά για τη λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών προϊόντων.
 • Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
 • Ασκεί εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής παραγωγής, ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.
 • Μεριμνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.
 • Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων.

Ειδικότερα το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης:

 • Συνεργάζεται με τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για την διερεύνηση και επισήμανση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και τη μείωση κόστους παραγωγής τους.
 • Μεριμνά για την οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την εν γένει αντιμετώπιση των προβλημάτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, στα πλαίσια των εκάστοτε εφαρμοζομένων προγραμμάτων γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης.
 • Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους με σκοπό την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων (οικονομικές ενισχύσεις στη φυτική και ζωική παραγωγή) και μεριμνά για την χορήγηση βεβαιώσεων (αγροτικά αυτοκίνητα, αγροτικές αποθήκες, λαϊκές αγορές, εκτίμηση ζημιών κ.λπ.).
 • Ενημερώνει για τα ζητήματα της περιοχής που αφορούν τον αγροτικό κόσμο και λαμβάνει κατευθύνσεις και πρότυπα για την αντιμετώπισή τους.

Αρμοδιότητες ζωικής παραγωγής

 • Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του.
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.
 • Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν τη κτηνοτροφία, όπως π.χ. τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων.
 • Μεριμνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
 • Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής, ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων κτηνοτροφικής παραγωγής.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του Δήμου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών μητρώων).
 • Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ).
 • Εισηγείται για την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων και εγκαταστάσεων που σχετίζονται με το εμπόριο ή την αξιοποίηση ζώων (καταστήματα διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων, καταστήματα πώλησης σκύλων ή γατών, κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζώα, ζωολογικοί κήποι). 19) Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.
 • Εφαρμόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή σπερματέγχυση και τον συγχρονισμό του οίστρου των ζώων.
 • Γνωματεύει για την υγειονομική καταλληλότητα των ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.
 • Εισηγείται για την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, ειδικής άδειας για την αποθήκευση φαρμακευτικών κτηνιατρικών προϊόντων και αδειών λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών τα οποία και εποπτεύει.
 • Εφαρμόζει προγράμματα για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων, σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημ. Υγείας για τα νοσήματα που μεταδίδονται και στον άνθρωπο.
 • Επιβάλλει ή αίρει υγειονομικά μέτρα, λόγω εμφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών προς μεταφορά ζώων.

Αρμοδιότητες Αλιείας

 • Διενεργεί όλες τις κατάλληλες δραστηριότητες για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου.
 • Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες του.
 • Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν την αλιεία. Μεριμνά για την κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.
 • Γνωμοδοτεί για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.
 • Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα καθώς και στοιχεία των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.
 • Καταρτίζει μελέτες και συντάσσει εκλαϊκευμένα έντυπα που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων και διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις με αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα.
 • Εισηγείται τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και ρύθμιση ζητημάτων του τομέα της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι απο φάσεις αυτές αφορούν ιδίως:
  • την καταστροφή, εκποίηση και έγκριση του αποτελέσματος της σχετικής δημοπρασίας ή διάθεσης των δημευθέντων υλικών και μέσων αλιείας.
  • την εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών με την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του αναγκαιούντος γόνου για τον εφοδιασμό με αυτόν των ενδιαφερομένων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών.
  • την έγκριση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών και τον καθορισμό της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες.
  • τον καθορισμό των όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών αλιείας
  • την έγκριση ή ανάκληση της έγκρισης της χορήγησης από τις αρμόδιες αρχές, αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα.
  • τη διάθεση σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα των πλωτών μέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού που δημεύθηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί.
  • την έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας.
  • την επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων της αλιείας για ποτάμιους, λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους χώρους.
  • την έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους.
  • την επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.
  • τη σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδρόβιων ζώων και φυτών ή φυκών ή των αγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.
  • την έγκριση της χορήγησης, από τις αρμόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας.
  • τον καθορισμό της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου αλιείας στους ποταμούς και τις λίμνες χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου.
  • του καθορισμού του αριθμού των με μηχανικό αλιευτικό συγκρότημα (γρι−γρι) αλιευόντων συγκροτημάτων και των προϋποθέσεων με τις οποίες διενεργείται η αλιεία.
  • τον καθορισμό περιορισμών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών λιμνών για την προστασία των έργων που υπάρχουν σε αυτές.
  • την απαγόρευση ή έγκριση χρησιμοποίησης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων
  • την πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων.
  • τον καθορισμό των όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών σε κατοίκους άλλων περιοχών.
  • τις εξαιρέσεις υποχρέωσης προσκόμισης αλιευμάτων στις ιχθυόσκαλες.
  • τη σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών.
  • την έγκριση και την τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισμών και την παροχή σ' αυτούς τεχνικών οδηγιών.
  • την έγκριση και τροποποίηση ή συμπλήρωση του είδους των εργαλείων με τα οποία και μόνον επιτρέπεται η αλιεία στη
  • την κοπή των καλάμων στις Λίμνη.
  • την παροχή γνώμης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθμιση που αφορά ή θίγει τα κρηπιδώματα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκαλών.
 • Εισηγείται την χορήγηση αδειών στον τομέα της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
  • τα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας.
  • τις ερασιτεχνικές άδειες αλιείας.
  • τη χρήση καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών.
  • τις επαγγελματικές άδειες αλιείας.
  • τη μεταβίβαση κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους.
  • την αντικατάσταση μηχανής αλιευτικού σκάφους.
  • την άδεια αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών.
 • Αντιμετωπίζει θέματα και εισηγείται μέτρα που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

 • Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως:
  • Τον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις).
  • Τον καθορισμό των χώρων και των όρων για την προσωρινή διαμονή μετακινουμένων πληθυσμιακών ομάδων.
  • Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης.
  • Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων, στο βαθμό που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης.
  • Τον προσδιορισμό των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.
  • Τον καθορισμό των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατών.
  • Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.
  • Τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.
  • Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών.
  • Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου.
  • Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών.
  • Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
  • Τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των σχετικών με τα προηγούμενα θέματα εμπορικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.

Αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή

 • Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσής του (π.χ. Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή).
 • Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και μητρώο καταναλωτών.

Αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

 • Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
  • Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές.
  • Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις
  • Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (βλ. άρθρο 80 του ΚΔΚ).
  • Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεπομένων επιθεωρήσεων.
  • Την ίδρυση και λειτουργίας παιδοτόπων, και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
  • Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.
  • Τη λειτουργία μουσικών οργάνων.
  • Την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών.
  • Τα ζωήλατα οχήματα.
  • Την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα.
  • Τη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.
  • Τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.
  • Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου.
  • Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
  • Την συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.
  • Την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημ. Υγείας.
  • Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.
  • Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία αυτών.
  • Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων.
 • Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Αρμοδιότητες σε θέματα Απασχόλησης

 • Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
 • Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία και με το Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και με τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της αντίστοιχης Περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού προγράμματος δια βίου μάθησης.
 • Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.

Αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού

 • Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κλπ).
 • Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής. Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.
 • Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ).
 • Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρω σης/πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.
Τηλέφωνα: 0123456789Fax: 9876543210Email: adasdasdasd@gmail.comΔιεύθυνση: Αταλάντη
Υπάλληλοι: , Μάρκου Δημήτριος
Τηλέφωνα: 0123456789Fax: 9876543210Email: adasdasdasd@gmail.comΔιεύθυνση: Αταλάντη