Δήμος Πάργας
Υπηρεσίες
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας, καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφελείας και να συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των περιοχών αρμοδιότητάς του καθώς και στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης της Πάργας εν γένει, σε συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες λιμενικές ζώνες.

Διοικητικό Συμβούλιο

1.  Πρόεδρος ΔΛΤ Πάργας: Δημάκος Αχιλλέας  με αναπληρωτή τον Ζέρη Κωνσταντίνο

2. Αντιπρόεδρος ΔΛΤ Πάργας :  Κατσιγιάννης Απόστολος με αναπληρωτή τον Βλάσση Γεώργιο

3.  Στέφου Αθηνά με αναπληρώτρια την Κατέμη Χριστίνα

4.  Κλεοπάτρα Παπανικολάου με αναπληρώτρια την Κομίνη Αρετή

5.  Γκίνης Δημήτριος με αναπληρωτή τον Κωνσταντά Ιωάννη

6.  Τούσης Σωτήριος με αναπληρωτή τον Πανούση Θωμά

7.  Λιμενάρχης Πάργας ex officio ως τακτικό μέλος με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

Απόφαση ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου

 

Τηλέφωνα: 2684 032358Email: info@dimospargas.grΔιεύθυνση: Παραλία Πάργας 48060
Σχετικές Αποφάσεις
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός - Προμήθεια ηλεκτρικής σκούπας πεζού χειριστή για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΡ8746ΜΔΒΖ-ΝΩΗ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/10 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προμήθεια λοιπών υλικών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ1ΛΙ46ΜΔΒΖ-ΞΔΟ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/16 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Δαπάνες χερσαίας ζώνης Λιμένα - χωματουργικές εργασίες στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Θ4Ι46ΜΔΒΖ-ΧΜΒ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/15 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Συντήρηση και επισκευή κιβωτίων παροχής ηλεκτρικού και ύδατος (pillar)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΞΒΝ46ΜΔΒΖ-7Γ5 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/14 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ09Β46ΜΔΒΖ-ΥΑΑ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/9 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Περισσότερες Σχετικές Αποφάσεις >
Αποφάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου