Δήμος Πάργας
Ετήσιος καθαρισμός οικοπέδων
Ετήσιος καθαρισμός οικοπέδων

Ο Δήμος Πάργας ανακοινώνει ότι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων που βρίσκονται εντός οικισμών ή κοντά σε αυτούς, οφείλουν να προβούν άμεσα στον καθαρισμό τους, με κύριο στόχο την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς.  Επιπλέον επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες από τις ισχύουσες διατάξεις η κοπή κλαδιών που εξέχουν στο οδικό ή αγροτικό δίκτυο,  δυσχεραίνοντας την διέλευση πυροσβεστικών, ασθενοφόρων, απορριμματοφόρων και οποιουδήποτε άλλου οχήματος.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα γίνουν όλες οι  ενέργειες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία με την επιβολή πρόστιμων, καθώς την χρέωση του κόστος καθαρισμού σε όποιες περιπτώσεις αυτός γίνει από τα συνεργία από τον Δήμο. Θα πρέπει όλοι μας να συμβάλουμε στην αντιπυρική θωράκιση της περιοχής μας, καθώς και στον ευπρεπισμό του χώρου στον οποίο ζούμε.

Ο Δήμος Πάργας ενημερώνει ότι συμφωνεί με την υπ’.άριθμ.20/23παρ (ΦΕΚ.2549/β/19.4.23 Δ/ξεις του Ν4662/2020 (ΦΕΚ27/Α΄/7.2.20 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το αρθ.31 του Ν.5075/23 (ΦΕΚ 206 Α’/12/12/23) οι ιδιοκτήτες , επικαρπωτές, μισθωτές κλπ .

-οι ανωτέρω υπόχρεοι μέχρι την 31/05/24 οφείλουν να προβούν εις την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας του ιδιοκτησιακού τους στο εθνικό μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας ιδιοκτησιών του Υπουργείου κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας .

-Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως  του υπόχρεου αναφορικά με την ανώτερο , αυτοί θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες κυρώσεις ( αρ.5 τις ανωτέρω πυρ.Δ ) αρθ.266 Ν .5037/23 (ΦΕΚ78 / β΄ /28/03/2023)  τις αριθ 31 του Ν.5075 /23 (ΦΕΚ206/Α΄’/12/12/2023.)

- Ο καθαρισμός των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων αποτελεί υποχρέωση βάση του Νόμου αλλά και πράξη ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον .

Για την υποβολή της δήλωσης οι πολίτες συμπληρώνουν της ανάλογες αιτήσεις και τις αποστέλλουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Πάργας (Καναλάκι - Πάργα) ηλεκτρονικά στα παρακάτω e-mail : protocol@parga.gr ή  politikiprostasia.pargas@gmail.com

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εδώ :

Επιπλέον λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα δήλωσης καθαρισμού οικοπέδων, ως μέτρο πρόληψης και αποτροπής πρόκλησης πυρκαγιών, στην οποία οι πολίτες πρέπει να εισέρχονται πλέον ώστε να υποβάλουν τις δηλώσεις τους, στη διεύθυνση akatharista.apps.gov.gr

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >