Δήμος Πάργας
Υπηρεσίες
Γραφείο Κ.Ε.Π.

Στον Δήμο Πάργας λειτουργούν δυο Κ.Ε.Π.  σε Καναλάκι και Πάργα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους πολίτες.

Τα πιστοποιητικά που μπορεί να ζητήσει ο πολίτης και να λάβει αυθημερόν μεταξύ άλλων είναι:

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης επικαιροποιημένο
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης από τον 08/2013
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου από τον 08/2013
 4. Ληξιαρχική πράξη Συμφώνου Συμβίωσης από τον 08/2013
 5. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου από τον 08/2013
 6. Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
 7. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών εφόσον έχει εκδοθεί για μια φορά

Επιπλέον οι πολίτες μπορούν να λάβουν από τα Κ.Ε.Π.  και :

Από το ΚΕΠ του Δήμου Πάργας είναι διαθέσιμη η υπηρεσία απομακρυσμένης εξυπηρέτησης mykeplive.gov.gr  με την χρήση βιντεοκλήσης και οι πολίτες για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία rantevou.kep.gov.gr για να ορίζουν το ραντεβού τους. Στα Κ.Ε.Π. υπάρχει η δυνατότητα χωρίς φυσική παρουσία να γίνει παραλαβή διαφόρων εγγράφων μέσα από την υπηρεσία  ekep.serices.gov.gr .

Γράφειο ΔΕ Φανάριου

Τηλέφωνα: 2684360315Fax: 2684023412Email: d.fanariou@kep.gov.grΔιεύθυνση: Πλατεία Καναλάκιου 48062
Υπάλληλοι: ΚΟΤΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλέφωνα: 2684360315Fax: 2684023412Email: d.fanariou@kep.gov.grΔιεύθυνση: Πλατεία Καναλάκιου 48062

Γραφείο ΚΕΠ Πάργας

Τηλέφωνα: 2684360258 – 2684032865Fax: 2684032860Email: d.pargas@kep.gov.grΔιεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Πάργας 48060
Υπάλληλοι: ΓΟΥΛΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνα: 2684360258 – 2684032865Fax: 2684032860Email: d.pargas@kep.gov.grΔιεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Πάργας 48060

Ο Δήμος Πάργας στην προσπάθεια για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών συμμετέχει στο στο πρόγραμμα myKEPlive για ραντεβού με βιντεοκλήση.

Η Υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο mykeplive.gov.gr

Μέσω του myKEPlive παρέχονται διαδικασίες υψηλής ζήτησης μέσω των τεσσάρων θεματικών υπηρεσιών:

 1. Πληροφόρηση- Αίτηση
 2. Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις
 3.  Εξυπηρέτηση Πολιτών με Αναπηρία
 4.  Εξυπηρέτηση από το Δήμο

Οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα και ρυθμίζουν το ραντεβού τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους στο Taxisnet.

Κατά τη χρήση της υπηρεσία δεν αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, ενώ οι τηλεδιασκέψεις με τους υπαλλήλους των ΚΕΠ δεν καταγράφονται.

Είναι δυνατή η παροχή εγγράφων από το Γραφείο Κ.Ε.Π. του Δήμου Πάργας με αιτήσεις χωρίς φυσική παρουσία.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο ekep.services.gov.gr/

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή προκειμένου να:

 • κάνετε αίτηση για ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται από τα ΚΕΠ
 • δείτε το αποτέλεσμα στη προσωπική σας θυρίδα

Πριν ξεκινήσετε

Για την αίτηση θα χρειαστείτε:

 • Τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet ώστε να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας

Διαθέσιμα έγγραφα ( η λίστα εμποτίζεται συνέχεια):

 1. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης(αιτών ή για ανήλικα παιδιά του)
 2. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 3. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
 4. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 5. Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών(εάν την ημέρα θανάτου ο αιτών ήταν εγγύτερος συγγενής)
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >