Δήμος Πάργας
Εξόφληση Λογαριασμών
Εξόφληση Λογαριασμών

Ο Δήμος Πάργας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών προσφέρει την δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών μέσω:

 

Περιμένουμε τις ιδέες, τυχόν προβλήματα και τις παρατηρήσεις σας, ώστε να βελτιώσουμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο email: smartparga@dimospargas.gr

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >