Δήμος Πάργας
Εξόφληση Λογαριασμών
Εξόφληση Λογαριασμών

Ο Δήμος Πάργας ξεκινά από την ύδρευση την παροχή της δυνατότητας ηλεκτρονικών πληρωμών στους δημότες μέσω κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής RFxxxxxxxxxx. Για την καλύτερη εξοικείωση των δημοτών δημιουργήθηκαν οδηγίες για τις υπηρεσίες web bankig των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας. Σύντομα θα προστεθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και η εξόφληση με την χρήση εικονικού ταμείου με χρεωστική κάρτα.

Παρουσίαση Τρόπου εξόφλησης λογαριασμών μέσω web banking

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >