Δήμος Πάργας
Επικοινωνία
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Καναλάκι ΤΗΛ: 2684024100, 2684360304
Γραφείο Δημάρχου Πάργας ΤΗΛ: 2684360200
Δημαρχείο Καναλακίου ΤΗΛ: 2684360300
Δημοτική Ενότητα Πάργας ΤΗΛ: 2684360200
Ειδικοί συνεργάτες Δημάρχου ΤΗΛ: 2684360340
Δικηγόροι: Τάσσης Ανδρέας, Κριτσιμά Χριστίνα ΤΗΛ: 2684360343
Αντιδήμαρχος: Σκάρπος Θεοφάνης ΤΗΛ: 2684360200
Σκάρπος Θεοφάνης ΤΗΛ:
Αντιδήμαρχος: Χρηστάκης Γεώργιος ΤΗΛ: 2684360300
Αντιδήμαρχος: Μπούσιος Δημήτριος ΤΗΛ: 2684360300
Ληξιαρχείο ΔΕ Φαναρίου ΤΗΛ: 2684360300
Ληξιαρχείο ΔΕ Πάργας ΤΗΛ: 2684360215
Δημοτολόγιο ΔΕ Φαναρίου ΤΗΛ: 2684360300
Δημοτολόγιο ΔΕ Πάργας ΤΗΛ:
ΚΕΠ Καναλακίου ΤΗΛ: 2684029155
ΚΕΠ Πάργας ΤΗΛ: 2684360258, 2684032865
ΔΕ Φαναρίου: Γιαννόπουλος Ευάγγελος ΤΗΛ: 2684360347
ΔΕ Πάργας: Λιάλιας Βασίλειος ΤΗΛ: 2684360200
Ταμείο ΤΗΛ: 2684360300
Φόρμα Επικοινωνίας

    Δήμος Πάργας
    Αχέροντος 29, 480 62, Καναλλάκι Πρέβεζας Δημοτική Ενότητα Πάργας ΤΗΛ: 26843 60300 ΤΗΛ: 26843 60200 EMAIL: info@dimospargas.gr