Δήμος Πάργας
Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού
Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 2021

 

 

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >