Δήμος Πάργας
Διαβούλευση
Διαβούλευση

Τα μέλη της επιτροπής διαβούλευσης καλούνται σε  τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του ν.3852/2010) στις 17-12-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας  για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ                         ΘΕΜΑ  
1ο

 

 

Διατύπωση προτάσεων - απόψεων επί του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πάργας οικονομικού έτους 2022.

 

 

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 20/12/2021 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 14:30 στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Κανονισμοί

Αναφορές σχετικά με την τήρηση των κανονισμών μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά στην σχετική φόρμα ή στο aitimata.dimospargas.gr

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >