Δήμος Πάργας
Διαβούλευση
Διαβούλευση

Το Σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Επιχειρησιακό Προγράμμα θέτει σε δημόσια διαβούλευση ο Δήμος Πάργας.

Για το σκοπό αυτό, προσκαλούνται οι δημότες, Ενώσεις πολιτών, καθώς και οι εκπρόσωποι τοπικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων, να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της τελικής μορφής του Στρατηγικού Σχεδιασμού, συμπληρώνοντας σχετικό ερωτηματολόγιο αναφορικά με τις δράσεις και τα έργα που δύνανται επιπλέον να περιληφθούν, σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη της περιοχής.

Η υποβολή του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνεται:

Η κατηγοριοποίηση των Αξόνων Προτεραιότητας για τον Δήμο Πάργας :

 

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021.

Η υποβολή του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνεται:

Προτάσεις καλούνται να υποβάλλουν και τα Τοπικά Συμβούλια των Κοινοτήτων του Δήμου έως  τις 14 /3/2021.

 

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >