Δήμος Πάργας
Αιτήματα Πολιτών
Αιτήματα Πολιτών

    Στην σελίδα αυτή μπορούν οι πολίτες να προσθέτουν αιτήματα προς τον Δήμο Πάργας. Η αναγραφή στοιχείων επικοινωνίας είναι προαιρετική και βοηθά στην καλύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δίνεται όσο το δυνατό πληρέστερη περιγραφή του αιτήματος καθώς και της περιοχής που αφορά.

    Η φόρμα επικοινωνίας αυτή αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια της νέας Δημοτικής Αρχής, ώστε να δοθεί η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον Δήμο Πάργας.

    Στοιχεία Επικοινωνίας

    Επιτρεπόμενες μορφές αρχείων: pdf, png, jpg, jpeg, zip, rar, doc