• Αντιδήμαρχοι
 • Δήμαρχος
 • Γενικός Γραμματέας Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο
  • Ιδιαίτερο Γρ. Δημάρχου, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
  • Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
  • Αυτοτελές Γρ. Διοικητικής Βοήθειας & Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
 • Υπηρεσίες
 • Επιτελικές Υπηρεσίες
  • Αυτοτελές Γρ. Προγραμματισμου, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας
 • Υπηρ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
  • Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Γεωργίας & Κτηνοτροφίας
   • Γρ. Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας
   • Γρ. Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
   • Γρ. Απασχόλησης Τουρισμού
 • Υπηρ. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
  • Αυτοτελές Γρ. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
  • Αυτοτελές Γρ. Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δημ. Ενότητας Φαναρίου
  • Αυτοτελές Γρ. Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δημ. Ενότητας Πάργας
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης
 • Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
  • Γραφείο Κ.Ε.Π.
  • Γρ. Συντήρησης Υποδομών
  • Γρ. Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη
  • Γρ. Οικονομικών Θεμάτων