Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Πρόσληψη 13 υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΣΟΧ
17/03/2023

Ο Δήμος Πάργας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πάργας, σύμφωνα με την ακόλουθη ανακοίνωση.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως την Δευτέρα 3/4/2023

 

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >