Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Γνωστοποίηση πρόσληψης προσωπικού Πυροπροστασίας
08/05/2023

Ο Δήμος Πάργας γνωστοποιεί την πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού με σύμβαση εργασίας  τριών  3 μηνών  για τους κατωτέρω κλάδους, ειδικότητες και προσόντα:

 
1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

7 1.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

2.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΜΚΑ

3.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΦΜ

4.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ Α.Μ. ΙΚΑ

5.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

6.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓ.ΚΑΤ.

7.ΒΕΒΑΙΩΣΗ   ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΦΚΑ

2

 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΚΤΕΡ) 1 1.ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΡΑΚΤΕΡ

2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

3.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΜΚΑ

4.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΦΜ

5.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ Α.Μ. ΙΚΑ

6ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

7.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓ.ΚΑΤ.

8.ΒΕΒΑΙΩΣΗ   ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΦΚΑ

3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ-ΦΟΡΟΥ 1 1. ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  Γ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

3.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΜΚΑ

4.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΦΜ

5.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ Α.Μ. ΙΚΑ

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

7.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓ.ΚΑΤ.

8.ΒΕΒΑΙΩΣΗ   ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΦΚΑ

Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου (αρμόδιο υπάλληλο κ. Κώτση Μιχαήλ)  μέσα σε προθεσμία  πέντε  [5] ημερών από την δημοσίευσή της στην Ιστοσελίδα του Δήμου και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2684360331

Δείτε την γνωστοποίηση  εδώ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >