Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Αιτήσεις για άδειας απλής χρήσης χώρου υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο) από το ΔΛΤ Πάργας
04/06/2021

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας  ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο) στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας σύμφωνα με τον Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α) άρθρο 1 παρ.8 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4264/2014, ότι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την 11-6-2021

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας τις εργάσιμες μέρες  και ώρες.

Ανακοίνωση ΔΛΤ 04062021

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >