Δήμος Πάργας
Αγία
Αιτήσεις για Λευκές Περιοχές έως 15 Νοεμβρίου
01/11/2021

Σύμφωνα με όσα ορίζονται από ΚΥΑ σχετικά με την δράση «Λευκές περιοχές»,  πρόσβαση στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας αποκτούν 5 περιοχές του Δήμου Πάργας, δωρεάν και για διάστημα οκτώ ετών.

Αναλυτικά όπως έχει αποφασιστεί από το αρμόδιο Υπουργείο αφορά τις περιοχές

ΔΕ Φαναρίου

ΔΕ Πάργας

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι μπορούν μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2021 να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στη σελίδα white-areas.gov.gr.

Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα εξυπηρέτησης από τα κατά τόπους ΚΕΠ, πάντα χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτούνται μόνο το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και ο ενδεκαψήφιος Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας του δικαιούχου, χωρίς την απαίτηση επισύναψης ή προσκόμισης δικαιολογητικών, καθώς τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Ανάλογα με την υποδομή που προσφέρεται στην κάθε περιοχή η δράση δίνει την δυνατότητα παροχής του τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών (δορυφορική, επίγεια, ευρυζωνική).

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, λειτουργεί help desk της δράσης. Η επικοινωνία γίνεται είτε μέσω e-mail στο support@tvcoverage.gr είτε από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00 στο τηλέφωνο 215 2157840.

 

Η κατανομή των περιοχών της δράσης έχει αποφασιστεί από την ΕΕΤΤ βάση δεδομένων που δίνουν οι πάροχοι ΕΡΤ και DIGEA. Η δράση "Λευκές Περιοχές" δεν λύνει τα προβλήματα και είναι προσωρινή. Τα ζητήματα αφορούν περισσότερες Τοπικές Κοινότητες, κάτι που έχει γίνει γνωστό στους αρμοδίους

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >