Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Αιτήσεις για τις "Λευκές Περιοχές" (δωρεάν πρόσβαση σε ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς)
08/11/2023

Σύμφωνα με όσα ορίζονται από ΚΥΑ σχετικά με την δράση «Λευκές περιοχές» πρόσβαση στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας αποκτούν 5 περιοχές του Δήμου Πάργας.

Αναλυτικά όπως έχει αποφασιστεί από αρμόδιο Υπουργείο αφορά τις περιοχές:

ΔΕ Φαναρίου

ΔΕ Πάργας

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι μπορούν μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2023 να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση(έως 15/11/2023 στις 21.00) στη σελίδα white-areas.gov.gr

Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα εξυπηρέτησης από τα κατά τόπους ΚΕΠ, πάντα χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτούνται μόνο το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και ο ενδεκαψήφιος Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας του δικαιούχου, χωρίς επισύναψη ή προσκόμιση δικαιολογητικών, καθώς τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Ανάλογα την υποδομή που προσφέρεται στην κάθε περιοχή η δράση δίνει την δυνατότητα παροχής του τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών (δορυφορική, επίγεια, ευρυζωνική).

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, λειτουργεί help desk της δράσης. Η επικοινωνία γίνεται είτε μέσω e-mail στο support@tvcoverage.gr είτε από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00 στο τηλέφωνο 215 2157840.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >