Δήμος Πάργας
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Αιτήσεις παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης χώρων Λιμένα Πάργας
10/01/2021

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας  ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες – καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται στη χερσαία  ζώνη λιμένα της Πάργας, ότι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρων  εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα Πάργας για το 2021 από 7-1-2021 και μέχρι 31-1-2021 .

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Πάργα και συγκεκριμένα στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας τις εργάσιμες μέρες και ώρες .

Με την αίτηση θα κατατίθενται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1.- Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας καταστήματος

2.- Τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

3.- Δημοτική ενημερότητα –ενημερότητα Λιμενικού Ταμείου

     Σε περίπτωση που κατά την επεξεργασία της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών ή της διαδικασίας χορήγησης της σχετικής άδειας διαπιστωθεί η απαίτηση συμπληρωματι-κών στοιχείων,τότε θα ζητούνται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν έγκαιρα  για την υποβολή αίτησης  για την  καλύτερη και άμεση εξυπηρέτησή τους ,προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις  στην παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας.

Πρόσκληση για Αιτήσεις Παραχώρησης ΔΛΤ Ιαν2021

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >