Δήμος Πάργας
Αμμουδιά
Αλλάζει η εικόνα της Αμμουδιάς με την νέα πλατεία που εγκαινίασε ο Δήμος Πάργας
04/06/2023

Στα πλαίσια των ευρύτερων  δράσεων για την αναμόρφωση της παραλιακής ζώνης του Δήμου Πάργας, εγκαινιάστηκε από τον Δήμαρχο Νίκο Ζαχαριά η νέα πλατεία στην Αμμουδιά, που σε συνδυασμό με το νέο γήπεδο μπάσκετ και την παραχώρηση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμμουδιάς – Σπλάντζας του πρώην Νηπιαγωγείου, αλλάζει εντελώς την εικόνα του εγκαταλελειμμένου για χρόνια χώρου.  Το έργο υλοποιήθηκε από τον Δήμο Πάργας σε συνεργασία με την ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ, με συγχρηματοδότηση από πόρους του Τ.Π. CLLD/LEADER της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ, Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014 – 2020, δράση «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών».

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν ο Διευθυντής της ΕΤΑΝΑΜ Γεώργιος Άρμπυρος, οι Αντιδημάρχοι Πάργας Δημήτρης Μάρκου, Δημήτρης Μπούσιος, Βασίλης Γκίζας και Αγγελική Ρεπάνη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας Κώστας Σωτηρίου, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αμμουδιάς Κώστας Γκόγκας, εκπρόσωποι Συλλόγων-Φορέων, δημότες και πλαισιώθηκε μουσικά από την νεοσύστατη Χορωδία Δήμου Πάργας και τους μουσικούς Γιώργο Δημόπουλο, Θωμά Μητροφάνη και Βαγγέλη Τσίγκο.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >