Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
«Προμήθεια ειδών σιδήρου και αλουμινίου Δ.Ε. Φαναρίου»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ7ΖΕΩΞ0-ΕΛΘ 22/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 143 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«Οικοδομικές εργασίες Δήμου Πάργας »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΙΥ5ΩΞ0-Ν7Η 21/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 3344 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«Συντήρηση και επισκευή κτιριών Δ.Ε. Φαναρίου»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΘΚ0ΩΞ0-ΩΤΤ 17/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 3222 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΣΟΧ 1 2023 αναριθμηθείσα από ΣΟΧ 2 2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ65ΔΩΞ0-ΒΣ4 17/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 2906/13-03-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΜ30ΩΞ0-ΗΡΠ 17/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 3215 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 964ΗΩΞ0-Τ51 16/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 3145 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Η7ΣΩΞ0-ΕΝ1 16/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 3132 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«Προμήθεια υλικών ύδρευσης ΔΕ Φαναρίου»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ79ΟΩΞ0-ΗΝΟ 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 3063 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«Προμήθεια φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων(Δήμος Πάργας)»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΤ7ΞΩΞ0-ΞΔΝ 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 3033 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΒΣΞΩΞ0-Ψ1Ξ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 2932 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
: Έξοδα πιστοποίησης και επιθεώρησης παιδικών χαρών Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω816ΩΞ0-ΨΧΟ 10/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 2793 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Χωματουργικές εργασίες Δ.Ε. Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ8ΝΤΩΞ0-Ρ8Ο 10/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 2810 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 632ΥΩΞ0-ΗΟΨ 09/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 2687/08-03-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 8326
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΝΝ6ΩΞ0-0ΛΧ 09/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 2762/108/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 116278
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ρ16ΩΞ0-ΩΞΠ 09/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 2758/107/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 8325
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΒΙΔΩΞ0-ΘΘΙ 08/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 2682/103/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9993
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ1ΚΤΩΞ0-52Α 08/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 2679/102/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
“ προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών”
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΞΔΦΩΞ0-Α63 08/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 2664 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 8340
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΡΒΟΩΞ0-ΨΑΘ 07/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 2605/99/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες μεταφορών αγαθών-υλικών-μηχανημάτων»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΚ22ΩΞ0-Μ5Γ 07/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 2566/97/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 2 3 142