Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ορισμός Εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπής ορισμού πολυσύχναστων παραλιών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΤ2ΘΩΞ0-Ν6Β 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 78-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων στα χωρικά ύδατα περιοχής δικαιοδοσίας και εντός της ζώνης ευθύνης του Λιμεναρχείου Πρέβεζας για το έτος 2022.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 60ΚΕΩΞ0-Β4Ω 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 77-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση εξόφλησης ορκωτών λογιστών για την εκκαθάριση και λύση των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου ΑΔΕΠ και ΔΕΚΑΦ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ο56ΩΞ0-61Λ 21/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 69-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έκφραση γνώμης επί προτάσεως ίδρυσης τμήματος ένταξης στο Δημοτικό σχολείο Μεσοποτάμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΑΑΡΩΞ0-ΝΤΟ 21/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 73-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
‘Έγκριση Πρώτου (1ου) Α.Π.Ε. του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Χ74ΩΞ0-1Ν7 20/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 106/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
4η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικ. Έτους 2021 .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΤΚ4ΩΞ0-0ΟΒ 15/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 65-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για πρόωρη λύση μισθώσεων με μονομερή καταγγελία της μίσθωσης για μίσθια που μισθώνει ο Δήμος από ιδιώτες και στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΞΤΒΩΞ0-ΨΘΣ 06/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 23-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου εμβαδού 9,39 τ.μ. επι της παρόδου Αγ. Κοσμά στη Δ.Κ. Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Δ7ΓΩΞ0-Υ46 25/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 58-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός ανώτατου ποσού κάλυψης εξόδων κηδείας αιρετών –μελών Δημοτικού Συμβουλίου και μελών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Γ37ΩΞ0-Ξ22 25/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 55-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απαλλαγή των πληγέντων για όλο το υπόλοιπο του έτους 2020 από την υποχρέωση καταβολής πάγιου τέλους επι του λογαριασμού ύδρευσης για τα ακίνητα που επλήγησαν από στο σεισμό».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 685ΒΩΞ0-5ΡΙ 25/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 40-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απαλλαγή των πληγέντων από τον σεισμό την 21η Μαρτίου 2020 από την υποχρέωση καταβολής πάγιου τέλους επί του λογαριασμού ύδρευσης για τα ακίνητα που επλήγησαν από τον σεισμό
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ7ΚΔΩΞ0-ΒΣΡ 25/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 54-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απαλλαγή των πληγέντων για το έτος 2021 από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών και φόρων για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που επλήγησαν από το σεισμό
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΡΦ2ΩΞ0-Δ67 25/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 53-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παροχή επιδόματος στέγασης των αγροτικών ιατρών στο Κέντρο Υγείας Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Μ2ΞΩΞ0-63Ψ 25/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 46-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Στέγαση άστεγου σε τροχόσπιτο στις εγκαταστάσεις του πρώην Τεχνικού Σχολείου Καναλλακίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΧΖ6ΩΞ0-ΦΟΞ 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 45-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην κοινοτικού γραφείου) στην τ.κ. Κουκκουλίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9023ΩΞ0-ΒΚ5 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 56-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση λύσης της ένδικης διαφοράς του Δήμου Πάργας με την εταιρία με διακριτικό τίτλο «Εταιρεία Διαχείρισης Υγρών και Αποβλήτων Ο.Ε.».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΗΤΓΩΞ0-ΑΞΧ 09/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 62-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση χωροθέτησης του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΖΖ6ΩΞ0-4ΟΝ 09/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 29-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
3η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικ. Έτους 2021 .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΘΥΤΩΞ0-ΟΤΚ 09/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 61-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παραχώρησης δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Καστρίου επι του αγροτεμαχίου με αριθμό 183, έκτασης 38 στρ. για την εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου προς εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών του ΤΟΕΒ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΦΜΩΩΞ0-Υ0Ο 07/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 44-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β΄ κατανομή από τους ΚΑΠ έτους 2021 ποσού 36.300,00 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ5Β4ΩΞ0-4ΣΡ 07/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 57-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 45