Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συμμετοχή του Δήμου Πάργας στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2021-2022 για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τους φορείς για την ένταξη τους στο Μητρώο Φορέων /Δομών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΥ4ΗΩΞ0-9ΦΦ 16/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 85-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην τ.κ. Δεσποτικού για κτηνοτροφική εκμετάλλευση
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΛΤ2ΩΞ0-ΣΩΥ 16/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 70-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παραχώρηση άδειας χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση ΘΜΑ στην τ.κ. Αμμουδιάς.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω801ΩΞ0-ΚΤΕ 02/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 83-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μίσθωσης τριών (3) ακινήτων για την στάθμευση οχημάτων στη Δ.Κ. Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 60ΗΨΩΞ0-ΗΜΠ 01/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 86-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικών σχολείων Μεσοποτάμου και Καστρίου για το διάστημα από 15/09/2021 εως και 15/10/2021 για την εξυπηρέτηση συνεργείου αρχαιολογικών ανασκαφών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΨΟΕΩΞ0-2ΒΙ 01/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 80-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
5η Αναμόρφωση πρυπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2021.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΔΖΘΩΞ0-2ΩΥ 31/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 79-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έκφραση γνώμης επί αιτήματος χορήγησης άδειας τοποθέτησης πλωτής εξέδρας 1)Παύλου Παπαπάσχου στο Βάλτο Πάργας και 2) της ανώνυμης εταιρείας “ENJOY LICHNOS BAY VILLAS HOTEL AND APARTMENTS AETE” στο Λίχνος Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΚΦΩΩΞ0-5ΜΧ 26/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 84-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση χωροθέτησης του ψηφιακού Μουσείου του Δήμου στην Τ.Κ. Μεσοποτάμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΞΡ2ΩΞ0-ΙΡΥ 24/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 42-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην τ.κ. Βαλανιδούσσας για τοποθέτηση κεραιών τηλεφωνίας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΓΦΟΩΞ0-ΣΕ1 23/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 75-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση έκθεσης απολογισμού , ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2019 του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΧΠΣΩΞ0-ΣΞΒ 06/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 72-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη έως δέκα (10) εργατοτεχνιτών με σύμβαση εξαρτημένης διαλείπουσας εργασίας έως πέντε (5) ημερομίσθια έκαστος για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2021 του Ν.4071/2012 για την κάλυψη επειγουσών αναγκών συντήρησης υποδομών και αποκατά
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 60ΚΦΩΞ0-ΑΨΝ 02/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 74-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός Εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπής ορισμού πολυσύχναστων παραλιών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΤ2ΘΩΞ0-Ν6Β 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 78-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων στα χωρικά ύδατα περιοχής δικαιοδοσίας και εντός της ζώνης ευθύνης του Λιμεναρχείου Πρέβεζας για το έτος 2022.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 60ΚΕΩΞ0-Β4Ω 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 77-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση εξόφλησης ορκωτών λογιστών για την εκκαθάριση και λύση των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου ΑΔΕΠ και ΔΕΚΑΦ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ο56ΩΞ0-61Λ 21/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 69-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έκφραση γνώμης επί προτάσεως ίδρυσης τμήματος ένταξης στο Δημοτικό σχολείο Μεσοποτάμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΑΑΡΩΞ0-ΝΤΟ 21/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 73-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
‘Έγκριση Πρώτου (1ου) Α.Π.Ε. του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Χ74ΩΞ0-1Ν7 20/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 106/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
4η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικ. Έτους 2021 .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΤΚ4ΩΞ0-0ΟΒ 15/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 65-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για πρόωρη λύση μισθώσεων με μονομερή καταγγελία της μίσθωσης για μίσθια που μισθώνει ο Δήμος από ιδιώτες και στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΞΤΒΩΞ0-ΨΘΣ 06/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 23-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου εμβαδού 9,39 τ.μ. επι της παρόδου Αγ. Κοσμά στη Δ.Κ. Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Δ7ΓΩΞ0-Υ46 25/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 58-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός ανώτατου ποσού κάλυψης εξόδων κηδείας αιρετών –μελών Δημοτικού Συμβουλίου και μελών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Γ37ΩΞ0-Ξ22 25/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 55-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 46