Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ορισμός επιτροπής διενέργειας- αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΙΡ8ΩΞ0-ΔΗΘ 22/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 36-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχιακού προσωπικού έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΛΔΘΩΞ0-ΦΥΚ 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 41-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το κληροδότημα «Β.Ε. Βασιλά» αξιοποίησης οικοπέδου στη θέση «Τρόκολο» της Τ.Κ. Πάργας με ανέγερση, δαπάνης του κληροδοτήματος, διώροφου κτίσματος που θα χρησιμοποιηθεί, στο ισόγειο ως κατοικία των ιατρών του Κ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΝΡΠΩΞ0-ΓΕΚ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 13-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη έως δέκα (10) εργατοτεχνιτών με σύμβαση εξαρτημένης διαλείπουσας εργασίας έως πέντε (5) ημερομίσθια έκαστος για τους μήνες Μάρτιο , Απρίλιο και Μαϊο 2023 του Ν.4071/2012 για την κάλυψη επειγουσών αναγκών συντήρησης υποδομών και αποκατάστασης φθ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΥΟΠΩΞ0-ΙΛΤ 09/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 38-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση πρότασης αδελφοποίησης Δήμου Πάργας με το Δήμο Tursi της περιφέρειας Basilicata (αρχαία Ηράκλεια) της Ιταλίας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ4ΝΓΩΞ0-0Β1 09/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 40-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αιτήματος της Μίνου Παναγιώτας για παράταση της μίσθωσης σε αστικό ακίνητο στη θέση «Πλατεία Κανάρη» στην Πάργα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9328ΩΞ0-ΦΒΣ 07/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 34-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αιτήματος του Νικολάου Ευαγγέλου για παράταση της μίσθωσης σε αστικό ακίνητο στη θέση «Καρύδη Α΄» στην Πάργα.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ρ2ΚΗΩΞ0-ΥΕ7 07/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 33-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αιτήματος Θωμά Ζώτου για παράταση της μίσθωσης δημοτικού ακίνητου (οικόπεδο) στην Πάργα.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ε4Θ4ΩΞ0-15Φ 07/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 32-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση προσθήκης δραστηριότητας ιδιοπαραγώμενων αγροτικών προϊόντων στον παραγωγό πωλητή υπαίθριου εμπορίου (πωλητή Λαϊκών Αγορών) Μπόχτη Ευάγγελο του Ιωάννη.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΥΚ9ΩΞ0-ΜΝΕ 07/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 31-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αιτήματος συλλόγου ιδιοκτητών ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων Αμμουδιάς για παραχώρηση χρήσης του παλαιού δημοτικού σχολείου προς εξυπηρέτηση των αναγκών του συλλόγου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΖ6ΕΩΞ0-Π9Ν 07/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 25-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας οικονομικού έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ρ96ΧΩΞ0-2ΥΞ 06/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 24-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πάργας έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΤΥΟΩΞ0-ΙΡ0 06/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 23-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α΄Υποχρεωτική αναμόρφωση προυπολογιαμού και Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης Δήμου Πάργας έτους 2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 941ΑΩΞ0-ΓΣ9 06/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 22-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση χορήγησης επιδόματος ενοικίου στους αγροτικούς ιατρούς των Κ.Υ. του Δήμου για το έτος 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΑΧ6ΩΞ0-Ρ63 24/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 16-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης του Δήμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Η5ΨΩΞ0-9ΡΜ 23/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 18-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του γηπέδου στην τ.κ. Καστρίου στην ποδοσφαιρική ακαδημία «ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω3Λ2ΩΞ0-ΨΚΜ 21/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 89-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αίτημα Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ για την ανανέωση της παραχώρησης χρήσης άνευ ανταλλάγματος ακινήτου που ευρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αμμουδιάς, Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου, Δήμου Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 64Θ7ΩΞ0-ΧΘΜ 10/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 6-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
‘Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάργας στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΛΟΤΩΞ0-Ν1Ζ 10/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 5-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για την έγκριση αίτησης του Ευαγγέλου Τζίμα περί λύσης της μίσθωσης ακινήτου του Δήμου στην Τ.Κ. Βαλανιδούσσας και εκ νέου εκμίσθωση αυτού με πλειοδοτική δημοπρασία.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ψ4ΡΩΞ0-2ΘΕ 10/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 14-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός εκπροσώπου καθώς και αναπληρωτή αυτού, προκειμένου συσταθεί Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα που ευρίσκονται στα χωρικά ύδατα περιοχής δικαιοδοσίας και εντός της ζώνης ευθύνης του Λιμεναρχείου Πρέβεζας για τον καθορισμό των ειδών θαλασσίων μέσων α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ7ΤΜΩΞ0-ΠΧΨ 10/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 11-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 55