ΕΛ ΕΝ
Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκ/σης για το οικ.έτος 2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΥΕ6ΩΞ0-ΖΧΕ 04/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 238/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 για ένταξη και επιχορήγηση της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών- Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω9ΤΨΩΞ0-ΥΣΛ 23/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 167/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΚΝΟΩΞ0-10Ν 04/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 149/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Α.Δ.Σ για έγκριση Απολογισμού οικον.έτους 2014 Δήμου Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 750ΗΩΞ0-Γ1Ζ 27/07/2016 Αρ. Πρωτ.: 122/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ για έγκριση απολογισμού της σχολικής επιτροπής Β΄/Βάθμιας Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2013..
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΧΧΜΩΞ0-Ο6Ζ 08/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 150/2014 ΑΔΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για το ύψος της ετήσιας δαπάνης λειτουργίας του ιδρυόμενου τμήματος ένταξης στο Γυμνάσιο Καναλλακίου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΒΩΓΩΞ0-ΞΟΝ 17/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 159/2014 ΑΔΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 σύμφωνα με την 141/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάργας,
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 737ΜΩΞ0-ΙΚΣ 16/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 158/2014 ΑΔΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 σύμφωνα με την 132/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάργας,
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΜΧΔΩΞ0-9ΡΔ 16/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 157/2014 ΑΔΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ για έγκριση κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΖΚΡΩΞ0-ΖΝ5 16/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 156/2014 ΑΔΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον κόμβο Μεσοποτάμου του έργου Σύνδεση Εγνατίας με Ε.Ο Πρέβεζας –Ηγουμενίτσας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΗΠ2ΩΞ0-ΖΛ7 16/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 155/2014 ΑΔΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ. αριθ. 241/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΥΔΛΩΞ0-ΛΨΦ 16/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 154/2014 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ για έγκριση 6ου ΑΠΕ για το έργο « Σύνδεση Καναλλακίου με Ε.Ο. Πρέβεζας –Ηγουμενίτσας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 738ΑΩΞ0-62Ο 16/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 153/2014 ΑΔΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ για πολιτιστικές εκδηλώσεις έτους 2014 του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β2ΜΠΩΞ0-18Π 16/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 152/2014 ΑΔΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ για αποχαρακτηρισμό δρόμου από δασικό σε δημοτικό από την Τ.Κ Κουκουλίου προς Τ.Κ Λούτσας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 69ΖΗΩΞ0-4ΥΓ 16/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 151/2014 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ για έγκριση απολογισμού της σχολικής επιτροπής Α΄/Βάθμιας Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2013..
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 729ΥΩΞ0-1ΘΕ 16/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 149/2014 ΑΔΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ για Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014 η οποία αφορά την Λιμενική επιτροπή.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΟΠΑΩΞ0-96Ι 16/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 147/2014 ΑΔΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7Η9ΙΩΞ0-ΥΚΗ 16/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 146/2014 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ για εξέταση της αρ. πρωτ.7217/16-05-2014 αίτησης του κ. Παππά Βασιλείου του Δημητρίου η οποία αφορά την λανθασμένη εγγραφή του δημοτικού φόρου της επιχείρησης του.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 727ΚΩΞ0-ΒΧΥ 14/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 147 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
μη νόμιμης απαρτίας Δ.Σ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7Λ9ΦΩΞ0-6ΗΖ 01/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 144 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Α.Δ.Σ για έγκριση της θεατρικής παράστασης (Αντιγόνη του Σοφοκλή) στον αρχαιολογικό χώρο του Νεκρομαντείο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΩΙΟΩΞ0-ΓΝΘ 01/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 143 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2 3 8