Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση Ανάθεσης Καθαριότητας Χερσαίας Ζώνης Λιμένα σε Εταιρία Καθαρισμού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 64ΡΑ46ΜΔΒΖ-ΗΗΦ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 106/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λοιπά έξοδα τρίτων - Καθαρισμός κτιρίου Λιμενικού Ταμείο και Χερσαίας Ζώνη Λιμένα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ5ΒΡ46ΜΔΒΖ-ΣΩΜ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/42 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προμήθεια ηλεκτρονικών κλειδιών (κάρτες) κιβωτίων παροχής ηλεκτρικού και ύδατος (pillar)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Φ3Υ46ΜΔΒΖ-ΣΞΡ 22/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/35 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προμήθεια μπαρών χώρων στάθμευσης οχημάτων (Βυθιζόμενο κολωνάκι)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΠΞΜ46ΜΔΒΖ-39Μ 22/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/39 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΙΖ346ΜΔΒΖ-7ΧΝ 22/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/37 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Δαπάνες καθαρισμού Θαλασσίων ζωνών Λιμενών (Μέρος σύμβασης)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΧΩΦ46ΜΔΒΖ-Ξ5Σ 22/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/36 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΦΣΤ46ΜΔΒΖ-ΚΕΞ 22/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/34 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Συντήρηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Μέρος σύμβασης)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΗΘΜ46ΜΔΒΖ-ΟΑ5 22/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/41 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Λογιστική Υποστήριξη (Μέρος σύμβασης)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΗΒΞ46ΜΔΒΖ-ΤΗΦ 22/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/40 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Επισκευή μάντρας στη Χ.Ζ.Λ. Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΟΓ146ΜΔΒΖ-ΣΦΒ 22/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/38 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Επισκευή μάντρας στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Πάργας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΒΚ346ΜΔΒΖ-ΕΨΘ 18/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/27 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Δαπάνες καθαρισμού Θαλασσίων ζωνών Λιμενών (Μέρος σύμβασης)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΒΔΨ46ΜΔΒΖ-5ΕΣ 18/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/26 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Εγκατάσταση καλωδίων και εξοπλησμού τηλεπικοινωνιών και δικτύου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΧΕΟ46ΜΔΒΖ-ΧΗ7 18/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/28 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού όψεως ( έντοκος ) του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και συγκεκριμένα στο Υποκατάστημα αυτής στην Πάργα και ορισμό διαχειριστή του για της συναλλαγές δια ζώσης και ηλεκτρονικές
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΖΗ046ΜΔΒΖ-4ΧΝ 15/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 125/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΣΚΛ46ΜΔΒΖ-ΧΞΤ 08/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 561 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΡΨ6Ξ46ΜΔΒΖ-ΓΒΛ 08/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 563 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΝΥΨ46ΜΔΒΖ-ΘΗΑ 08/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 559 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΖΩΠ46ΜΔΒΖ-ΙΩΤ 07/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 291 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών έως 31-08-2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΡΛ8Ζ46ΜΔΒΖ-Ι4Θ 07/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/6 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών έως 31-08-2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΕΙ7Θ46ΜΔΒΖ-ΒΘΕ 07/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/5 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1 2 3 92