Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 119/2021 :Επανεξέταση αίτησης της Σέλιου Αγγελίνας ,του Βασίλη
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΗ1346ΜΔΒΖ-Υ3Κ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 119 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 118/2021 :Εξέταση αίτηση της Τζιώκου Κωνσταντίνας, του Ευαγγέλου για παραχώρηση χώρου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΧΛ446ΜΔΒΖ-0Κ2 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 118 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 114/2021:Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2021 στην Φιλοσόφου Ελένη,του Μιχαήλ για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατάστηματός του
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΙ0Φ46ΜΔΒΖ-Λ1Ψ 29/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 114 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 117/2021 :Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2021 στον Νάκα Ιωάννη,του Ευαγγέλου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατάστηματός του
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 61ΛΨ46ΜΔΒΖ-ΞΨΒ 28/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 117 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
AΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 116/2021 :Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2021 στην Ζώτου Γεωργία,του Ηλία για τοποθέτηση εμπορευμάτων έμπροσθεν του κατάστηματός της
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Ε2546ΜΔΒΖ-ΧΨ5 28/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 116 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 115/2021 :Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2021 στην Αφοί Θεόδωρος και Ελευθέριος Φιλοσόφου Ο.Ε. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατάστηματός της
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 67Λ746ΜΔΒΖ-ΝΕ6 28/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 115 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 111/2021 :Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2021 στην εταιρεία Π. Ρίζος Ο.Ε. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9Μ2Α46ΜΔΒΖ-ΚΔ9 28/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 111 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 113/2021 :Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2021 στον Παπαχριστοδούλου Ελευθέριο ,του Αιμίλιου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατάστηματός του
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΞ3046ΜΔΒΖ-Ψ46 28/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 113 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 112/2021:Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2021 στον Ευαγγέλου Νικόλαο ,του Ευαγγέλου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατάστη- ματός του
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΕΘΚ846ΜΔΒΖ-Τ2Τ 27/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 112 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 110/2021 :Έγκριση μηνιαίoυ κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης ταμείου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 01/06/2021 έως 30/06/2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Κ8Γ46ΜΔΒΖ-ΛΦΥ 27/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 110 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 109/2021 :Χαρακτηρισμός θεμάτων,μη συμπεριλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντα,προς συζήτηση
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΡΑΙ946ΜΔΒΖ-ΖΥΛ 27/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 109 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΧΕΠ16/2021 :Πληρωμή λογαριασμών των αριθ.93502130-01 ,935827923 ηλεκτρ.παροχών ρεύματος του Δ.Λ.Τ.Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω2ΤΒ46ΜΔΒΖ-Κ3Ε 23/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 16/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΧΕΠ 15/2021 :AΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΓΙΑ ΙΟΥΝΙΟ 2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΧ8Β46ΜΔΒΖ-Θ14 23/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 15-2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΑΥ Ε37 :Πρόγραμμα έργων ανάπτυξης λιμένα (ΠΕΑΛ) Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΤ7Ω46ΜΔΒΖ-ΥΡ2 16/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 345 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΑΥ Ε37/2021:Πρόγραμμα Έργων Ανάπτυξης Λιμένα ΠΕΑΛ Πάργας-Σε ορθή επανάληψη
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω5ΙΑ46ΜΔΒΖ-ΔΜΓ 16/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 347 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΑΥ Ε36/2021:Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ρ46Ω46ΜΔΒΖ-7ΨΣ 15/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 343 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΑΥ Ε 35/2021: ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΧΖΛ ΤΟΥ ΔΛΤ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΗΔΟ46ΜΔΒΖ-ΝΜ9 15/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 341 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΑΥ Ε38:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝA ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9Π2Λ46ΜΔΒΖ-778 15/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 347 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΡΙΘ 98/2021:Παραχώρηση κοιν. χώρων στην χερσαία ζώνη λιμένα για πώληση προϊόντων έψησης (καλαμποκιού)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΩΞ446ΜΔΒΖ-ΦΘΙ 13/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 98 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΡΙΘ.104/2021 :Εξέταση αίτησης του Γιαννούλη Νικολάου για παραχώρηση χώρου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ2Υ346ΜΔΒΖ-ΣΕΞ 09/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 104 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 39