Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ01Ι46ΜΔΒΖ-90Ε 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 784 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φ.Μ.Υ ΧΕΠ: Α/88
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΟΟΦ46ΜΔΒΖ-847 12/01/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/75 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΧΕΠ: Α/88
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΔΣΡ46ΜΔΒΖ-89Ψ 12/01/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/74 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΧΕΠ: Α/88
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ0ΖΡ46ΜΔΒΖ-ΛΜΙ 12/01/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/73 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ Εργοδότη (από ΟΑΕΔ) ΧΕΠ: Α/68,Α/87
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΙΚ946ΜΔΒΖ-ΗΞΡ 12/01/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/72 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ Εργαζομένου (από ΟΑΕΔ) ΧΕΠ: Α/68,Α/87
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Α8Ε46ΜΔΒΖ-Ψ2Θ 12/01/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/71 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ειδική Εισφορά AΑλληλεγγύης ΧΕΠ: Α/88
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΨΗΖ46ΜΔΒΖ-Φ3Ι 12/01/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/70 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προμήθεια Τράπεζας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΕΗΟΝ46ΜΔΒΖ-ΞΙΘ 10/01/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/90 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προμήθεια Τράπεζας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ4ΤΧ46ΜΔΒΖ-5ΒΣ 10/01/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/90 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προμήθεια Τράπεζας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΟΝΥ46ΜΔΒΖ-Η5Χ 10/01/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/89 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022(γ΄δόση)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΙΔΘ46ΜΔΒΖ-Χ70 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/85 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΡΙΘ.163/2022 :Αποδοχή της τροποποίησης υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών (στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,ΜΕΤΡΟ ΙΙ ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII με την προσθήκη μελέτης ειδικής οικολογικής αξιολόγησης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9Ο1Υ46ΜΔΒΖ-05Φ 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 163 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΡΙΘ.162/2022:Χαρακτηρισμός θέματος,μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος, προς συζήτηση
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΩΕΔ46ΜΔΒΖ-ΧΧΖ 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 162 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Υπερωρίες από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2022
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ1ΜΧ46ΜΔΒΖ-ΣΑ1 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/88 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 55-67 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ -ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ(ΑΠΟ 21-12-2021 ΜΕΧΡΙ 20-12-2022) ΓΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ρ0ΨΠ46ΜΔΒΖ-Ψ3Γ 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/87 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ45Γ46ΜΔΒΖ-1Ω7 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 780 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Ω9046ΜΔΒΖ-ΘΘΗ 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 780 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΡΙΘ.166/2022:Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της αριθ. 03/2022/2261.3/5239/23-11-2022 απόφασης του Κεντρικού Λιμενάρχη Ηγουμενίτσας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΠΨΟ46ΜΔΒΖ-Γ2Η 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 166 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΡΙΘ.165/2022:Έγκριση μηνιαίου κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης ταμείου του Δημοτ.Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 01/11/2022 έως 30/11/2022
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΨΑΚ46ΜΔΒΖ-3ΥΨ 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 165 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 164/2022:Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της ένωσης οικον.φορέων ΜARNET A.T.E.και ENVIROPLAN A.E. για παράταση προ-θεσμίας υποβολής μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΤΓΝ46ΜΔΒΖ-Ζ3Α 28/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 164 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 74