Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΡΙΘ.129/2021:Αναμόρφωση προυπ/σμού οικον.έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΕΑΥ46ΜΔΒΖ-ΝΓΣ 23/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 129 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΟΧ:Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών στην καθαριότητα της χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού –COVID 2019 .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΖΜΖ46ΜΔΒΖ-Γ1Λ 21/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 480 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΧΕΠ 32/2021 :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Μ3146ΜΔΒΖ-Γ7Ξ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 32 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
AΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.128/2021: Έγκριση αναγκαιότητας πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτ.δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης σύμβασης) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών,εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών(αντιμετώπισης του κορωνοϊου)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΜ9Μ46ΜΔΒΖ-4ΑΜ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 128 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΧΕΠ 35/2021:AΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟ 2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 64ΑΞ46ΜΔΒΖ-Σ7Λ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 35 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΧΕΠ 34/2021:ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΒ3Γ46ΜΔΒΖ-4ΘΤ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 34 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΧΕΠ 33/2021:ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΚΠΔ46ΜΔΒΖ-ΨΟΙ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 33 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. :Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΕΦΓ46ΜΔΒΖ-ΚΔΨ 16/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 81 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
XEΠ 31/2021:Προμήθεια ναυαγοσωστικού υλικού
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΦΩΦ46ΜΔΒΖ-0ΦΠ 16/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 31 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 127/2021:Παραχώρηση κοιν.χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας για την τοποθέτηση περιπτέρου ως σημείο αναφοράς του Προγράμματος του ΕΜΠ “Πιστοποίηση ξενοδοχείων και σχετικών επιχειρήσεων ως φιλικών προς το ποδήλατο ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Γ7Ο46ΜΔΒΖ-0ΞΒ 16/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 127 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 29/2021:ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ YΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟ ΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΤΚΑ46ΜΔΒΖ-ΑΥ9 15/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 473 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
XEΠ 25/2021:Συντήρηση-υποστήριξη των εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών(α΄δόση)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΕΛΣΗ46ΜΔΒΖ-Π74 14/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 25 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΧΕΠ 26/2021:Λογιστική υποστήριξη Δ.Λ.Τ. Πάργας και κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων προηγούμενης χρήσης(α΄δόση)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9Θ9846ΜΔΒΖ-4Τ5 14/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 26 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
XEΠ 27/2021:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΦΚ046ΜΔΒΖ-5ΙΕ 14/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 27 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Εργασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας της χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΦ7Ε46ΜΔΒΖ-Γ7Ξ 14/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 28 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.:Εξέταση αίτησης του Καραδήμα Ηλία,του Παναγιώτη
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΛΚΑ46ΜΔΒΖ-Ζ59 14/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 124 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΧΕΠ 30/2021:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΡΨΡΓ46ΜΔΒΖ-Λ6Μ 14/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 30 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΧΕΠ 29/2021:Έλεγχος οικον.καταστάσεων 2018 του Δ.Λ.Τ.Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΕΝΝ46ΜΔΒΖ-0Κ4 14/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 29 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 126/2021:Έγκριση μηνιαίoυ κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης ταμείου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 01/07/2021 έως 31/07/2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΕΝΤ46ΜΔΒΖ-ΘΤΞ 13/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 126 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΑΥ 46:Εισφορές σε ΙΚΑ (εργαζόμενου και εργοδότη).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΗΞΟ46ΜΔΒΖ-ΗΞ6 08/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 454 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
1 2 3 43