Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση δαπανών διενέργειας πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Δ.Ε. Πάργας Δήμου Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 61ΑΧΩΞ0-8ΓΩ 13/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 94-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αίτησης του κ. Ανδρέου Δημήτριου για παραχώρηση προς κοινή χρήση τμήματος ιδιοκτησίας του στη Δ.Κ.Πάργας .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΛ0ΞΩΞ0-0Ι1 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 44-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης οχημάτων για τις ανάγκες του Αστυνομικού Σταθμού Πάργας και καθορισμός θέσεων στάθμευσης μοτοποδηλάτων και θέσεων ΑΜΕΑ στη Δ.Κ. Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 94Ζ7ΩΞ0-ΜΧΦ 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 77-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της κοινότητας Αγιάς ,Δήμου Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΩΩ0ΩΞ0-ΓΟΥ 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 81-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αίτησης για διατύπωση γνώμης σχετικά με άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρίας UTOPIA PARGAS O.E. που βρίσκεται στην Αγ. Αθανασίου 5 του Δήμου Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΜΔΡΩΞ0-7ΨΥ 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 91-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ( ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ)».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Δ7ΤΩΞ0-ΝΑΦ 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 86-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Κλείσιμο Ταμείου Διαχείρισης Δήμου Πάργας μηνός Απριλίου 2024.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΟΒΝΩΞ0-5ΒΜ 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 85-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο «Έργα βελτίωσης & εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ68ΤΩΞ0-9ΗΝ 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 87-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής σε Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Πάργας για το έτος 2024.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Τ5ΚΩΞ0-Ξ46 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 82-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ένταξη του Δήμου Πάργας στο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 68Ο3ΩΞ0-0ΝΔ 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 32-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΤΑΒΕΡΝΑ» του κ. Μπίτζου Ελευθερίου του Σπυρίδωνα , που βρίσκεται στην Δ. Κ. Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΞ25ΩΞ0-ΤΕΤ 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 84-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός επιτροπής διενέργειας- αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2024.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 94ΣΘΩΞ0-ΑΟ9 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 83-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παραχώρηση θέσης προσωρινής στάσης στο ξενοδοχείο OLYMPIC στη Δ.Κ. Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΦΞΟΩΞ0-Ω0Ξ 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 75-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός θέσεων τοποθέτησης ραμπών ΑΜΕΑ στις παραλίες «ΒΑΛΤΟΣ» και «ΛΟΥΤΣΑ» ,Δήμου Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ρ0ΨΞΩΞ0-ΕΕΓ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 76-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αποδοχή και κατανομή της Β΄δόσης χρηματοδότησης έτους 2024 του Δήμου Πάργας από ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ4ΓΡΩΞ0-ΩΜΓ 31/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 68-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
2η αναμόρφωση και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2024.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 97ΛΦΩΞ0-567 29/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 67-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού ανάδοχου κατασκευής του έργου: «Έργα βελτίωσης & εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΟΓΞΩΞ0-83Β 29/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 72-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 15,89 τ.μ. στην ιδιοκτησία της Γκιώξη Σπυριδούλας στο Ο.Τ. 156 σχεδίου πόλεως Καναλλακίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Γ1ΦΩΞ0-ΘΙΑ 29/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 74-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου για την εκτέλεση του προυπολογισμού οικ. Έτους 2024 , Δήμου Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΣΖΒΩΞ0-ΥΟΗ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 70-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Κλείσιμο Ταμείου Διαχείρισης Δήμου Πάργας μηνός Μαρτίου 2024.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΓΗΘΩΞ0-ΒΚΚ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 69-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 129