ΕΛ ΕΝ
Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΘΨΩΩΞ0-ΟΟΗ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 155-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για ματαίωση του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού (2/2018) για την «προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Κ.Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΓΓΗΩΞ0-80Π 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 210-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτομίγματος για το Δήμο Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω02ΜΩΞ0-ΛΘΑ 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 212-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ0ΑΩΩΞ0-ΩΤΜ 21/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 197-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» προϋπολογισμού (με Φ.Π.Α.) 59.500,00 € .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΤΟΥΩΞ0-0ΗΒ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 206-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ» Προϋπολογισμού (με Φ.Π.Α.) 60.000,00 € .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΡΖΦΩΞ0-3Χ0 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 207-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου με τίτλο « Αποκατάσταση Οδοποιίας Δημοτικής Κοινότητας Φαναρίου Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω94ΡΩΞ0-ΞΒ0 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 205-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης «Δημιουργία Πλατείας στην Τ.Κ. Αμμουδιάς».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω5ΓΩΩΞ0-ΨΕ3 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 204-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 3ου Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τον Δήμο Πάργας» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 147.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω7ΝΖΩΞ0-4Δ4 15/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 198/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας ,οικονομικού έτους 2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω013ΩΞ0-Ψ3Μ 15/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 201-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας εως τεσσάρων (4) μηνών στο πλαίσιο λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΩΙΖΩΞ0-ΨΘΦ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 194-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας και επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 92ΚΧΩΞ0-ΨΣ8 10/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 184-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΑΟ4ΩΞ0-Ψ2Χ 10/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 175-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κτηρίου παιδικού σταθμού Καναλλακίου-Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΝΛΩΩΞ0-4ΩΟ 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 178-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2020 – Β΄ τρίμηνο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 61Υ4ΩΞ0-ΦΥ2 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 177-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2020 – Α΄τρίμηνο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΑΒΣΩΞ0-ΨΞΙ 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 176-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων προς αντίκρουση προσφυγών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΞΑ0ΩΞ0-Α78 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 193-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ.18/2020 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Πρέβεζας του Κωνσταντά Αντωνίου .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Α7ΑΩΞ0-ΡΜΙ 08/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 136-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Ζ7ΔΩΞ0-10Ε 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 181-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
. Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Φαναρίου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Μ0ΗΩΞ0-Γ6Λ 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 180-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 29