Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΠΑΡΓΑΣ» έγκριση της μελέτης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ7Ι0ΩΞ0-26Μ 22/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 241-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας κατά της αγωγής του ΤΥΠΕΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΠΣΖΩΞ0-ΘΡΚ 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 49-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας (Ευαγγελίας ,Σταύρου και Κλέαρχου Κυριάκη) για αλλαγή πραγματογνώμονα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΕΤΦΩΞ0-ΘΧΦ 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 50-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξειδίκευση κωδικού πίστωσης για την συντήρηση σχολικών κτηρίων .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΥΞ0ΩΞ0-Φ8Ο 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 45-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξειδίκευση δαπανών για την ηχητική κάλυψη για τον εορτασμό των εθνικών επετείων 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου έτους 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 914ΔΩΞ0-4ΓΦ 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 44-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΦΑΝΑΡΙΟΥ» έγκριση της μελέτης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού..
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΤ1ΖΩΞ0-ΟΓ5 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 240-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΨΚ6ΩΞ0-40Σ 17/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 32-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΣ2ΘΩΞ0-5ΜΛ 17/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 245-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποϊιας Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ9ΛΣΩΞ0-4ΒΝ 16/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 291-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην τ.κ. Βαλανιδούσσας για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΦΡΩΩΞ0-01Η 16/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 18-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης περί ανάκλησης προτάσεων χρηματοδότησης του Δήμου Πάργας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΛΠ4ΩΞ0-Ω9Η 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 381-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση αστικού δημοτικού ακινήτου στην τ.κ.Βαλανιδούσσας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΠΔ1ΩΞ0-ΔΗΡ 10/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 35-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΛΝΓΩΞ0-Β9Γ 08/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 31-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 67Ψ9ΩΞ0-ΟΓ0 08/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 337-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες μεταφοράς μελών του ΚΑΠΗ Δήμου Πάργας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΒ6ΥΩΞ0-ΓΒΦ 08/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 42-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Άσκηση η μη ενδίκων μέσων κατά της αγωγής του Ευθυμίου Γεώργιου του Μιλτιάδη ,κατοίκου Καναλλακίου Πρέβεζας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΚΤ3ΩΞ0-ΘΡΨ 07/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 328-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Άσκηση η μη ενδίκων μέσων κατά της αγωγής του Γεωργάκη Ιωάννη του Σπυρίδωνα ,κατοίκου Βράχου Πρέβεζας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΣΠ5ΩΞ0-25Χ 06/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 359-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση πρακτικού ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας καυσίμων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΥΦΙΩΞ0-Ξ41 03/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 43-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α΄υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Πάργας έτους 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΣ61ΩΞ0-ΑΛ7 01/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 39-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
2η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 976ΗΩΞ0-8Η5 28/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 40-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 115