Δήμος Πάργας
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
23/09/2021 Εγκρίθηκε η Ενεργειακή Κοινότητα του Δήμου Πάργας Περισσότερα
21/09/2021 Προκήρυξη ΣΟΧ ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας στο ΔΛΤ Πάργας Περισσότερα
06/07/2021 Πρόσληψη εργατών καθαριότητας από το ΔΛΤ Πάργας Περισσότερα
04/06/2021 Αιτήσεις για άδειας απλής χρήσης χώρου υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο) από το ΔΛΤ Πάργας Περισσότερα
1 2