Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Διακήρυξη μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στην Πάργα
03/11/2020

Ο Δήμος Πάργας διακηρύσσει φανερή προφορική  πλειοδοτική δημοπρασία για ακίνητο στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στην Δημοτική Κοινότητα Πάργας. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις  20/11/20 και ώρα 08:00-09:00. Για περισσότερες πληροφορίες  ακολουθεί η διακήρυξη όπως έχει αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πάργας.

Διακήρυξη Δημοτικού Ακινήτου ΔΕ Πάργας

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >