Δήμος Πάργας
Αμμουδιά
Διακήρυξη μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στην ΤΚ Αμμουδιάς
03/11/2020

Ο Δήμος Πάργας διακηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην θέση "Γκορτσούλα" της Τοπικής Κοινότητας Αμμουδιάς η οποία θα διεξαχθεί στις 16/11/2020 και ώρα 09.00 Για περισσότερες λεπτομέρειες ακολουθεί η πλήρης διακήρυξη όπως έχει αναρτηθεί στο Δημαρχείο Πάργας στο Καναλάκι

Διακήρυξη Δημοτικού ακινήτου Γκορτσούλα - ΤΚ  Αμμουδιά

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >