Δήμος Πάργας
Συνχρηματοδοτούμενα
Δημιουργία Νέας Πλατείας Αμμουδιάς(Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020)
29/01/2024

Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 "Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης" - ΤΑΠΤοΚLEADER/CLLD Δημόσια Έργα

ΟΤΔ: ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:  ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  122.836,01€

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:  90.000,00€

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >