Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Εγκρίθηκε η Ενεργειακή Κοινότητα του Δήμου Πάργας
23/09/2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάργας με ομόφωνη απόφαση  ενέκρινε το καταστατικό της Ενεργειακής Κοινότητας Δήμου Πάργας. Στον φορέα εκτός του Δήμου συμμετέχουν τα Νομικά Πρόσωπα: Σχολική Επιτροπή Π.Ε. Δήμου Πάργας, Σχολική Επιτροπή Δ.Ε. Δήμου Πάργας, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας και  ΤΟΕΒ Αχέροντα. Η Ενεργειακή Κοινότητα  αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την ενεργειακή αυτάρκεια του Δήμου, κάτι που θα αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, δίνοντας την ευκαιρία διάχυσης των ωφελημάτων αυτών και στο σύνολο της κοινωνίας.

Επιπλέον δημιουργεί ένα σύγχρονο και δυναμικό φορέα που θα διεκδικήσει με αξιώσεις χρηματοδότηση από Κοινοτικά και Εθνικά Προγράμματα σε τομείς που αφορούν τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), την παραγωγή ηλεκτρισµού , την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, τις βιώσιµες µεταφορές, καθώς και να ενισχύσει με την παροχή ενέργειας ευαίσθητες  κοινωνικές ομάδες.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >