Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
03/07/2024

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΔ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα ξεκινήσει την
υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών από τον ΜΑΙΟ του 2024
εώς και τον ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2025, στo πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης: «Δράσεις
Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Δικαιούχους Νέους Γεωργούς και Μικρές
Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις του υπομέτρου 6.1: «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του
ΠΑΑ 2014-2020 για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής
Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων
Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου
και Κρήτης, των οποίων οι Πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης για
την υποβολή αιτήσεων στήριξης (έτος 2021) του υπομέτρου 6.1.
Τα Προγράμματα Κατάρτισης θα υλοποιηθούν στο δημοτικό σχολείο Λούτσας
στο Δήμο Πάργας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
Η υλοποίηση των ως άνω Προγραμμάτων αφορά τις ακόλουθες τέσσερις
κατηγορίες κατάρτισης: «Φυτική Παραγωγή», «Ζωική Παραγωγή», «Μελισσοκομία
(Μικτή)» και «Συνδυαστική Παραγωγή : Φυτική-Ζωική, Φυτική-Μελισσοκομία,
Ζωική-Μελισσοκομία, Φυτική-Ζωική-Μελισσοκομία».
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι - υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν
άμεσα με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΔ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ και τον Υπεύθυνο υλοποίησης
προγραμμάτων κο. Λούκα Βασίλειο στο τηλέφωνο 6943127667

.6.1_ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ_ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΚ ΚΔ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >