Δήμος Πάργας
Δελτία Τύπου
Επανάληψη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού σχολείου Καναλακίου
07/09/2020

Η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πάργας, ανακοινώνει επανάληψη διεξαγωγής του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου, διότι ο προγραμματισμένος διαγωνισμός για τις 31/08/2020 κατέστη άγονος λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερομένων.
Ο επαναληπτικός διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου στις 24/09/2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 , δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Σχολείου τηλ. 2684022147, ή στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο στην Πάργα, τηλ 2684360215 απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.

Περίληψη επανάληπτικού Διακήρυξη Διαγωνισμού του 2ου Δημ. Σχολείου Καναλακίου

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >