Δήμος Πάργας
Αγιά
Επανασυντονσισμός ΕΡΤ από κέντρο εκπομπής Παλιόπαργα
22/05/2021

Στα πλαίσια αλλαγής συχνοτήτων μετάδοσης του τηλεοπτικού σήματος το Σάββατο 22/5, η ΕΡΤ πραγματοποίησε αλλαγή συχνότητας μετάδοσης των καναλιών της (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3) στο κέντρο εκπομπής Παλιόπαργα (από κανάλι 31 σε κανάλι 44)
Για να μπορούν οι κάτοικοι των περιοχών σε Πάργα, Ανθούσα, Αγία Κυριακή, Μεσσοπόταμο και Αμμουδια (και ενδεχόμενα και σε άλλες περιοχές) που έχουν στραμμένες τις κεραίες προς την Παλιόπαργα να παρακολουθούν τα κανάλια της ΕΡΤ, θα πρέπει να κάνουν επανασυντονισμό στους δέκτες τους.

Την Παρασκευή 28/5 το πρωί θα γίνει ανάλογη αλλαγή στους πομπούς της Digea (ιδιωτικά και τοπικά κανάλια) στα Κέντρα Εκπομπής Καναλλακίου (Βαλανιδούσσα) και Ακαρνανικών, οπότε και θα πρέπει να ξαναγίνει νέος επανασυντονισμός.

Ειδικά για τις περιοχές Χόχλα - Βουβοπόταμος- Κυψέλη - Δεποτικά ενδέχεται να πρέπει να επανασυντονίσουν οριστικά τους δέκτες τους την Παρασκευή 28/5 το απόγευμα

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >