Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την επανασύνδεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης  ευάλωτων νοικοκυριών
14/01/2022

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ανακοινωθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων παροχής εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 31/12/2021.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο αρμόδιο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πάργας , σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 (ΦΕΚ 3088/24.07.2020 τεύχος Β’) εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 (Β’ 474)΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >