Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Κατάταξη υποψηφίων προσωπικού ΣΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
13/08/2021

Ανακοινώθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή  τα αποτελέσματα σχετικά με την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εντεκα ( 11 ) ατόμων: έξι (6) πλήρους απασχόλησης και πέντε (5) μερικής απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πάργας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθυνθούν στην υπηρεσία προσωπικού του Δήμου Πάργας για ενημέρωση τους και έλεγχο των μορίων και της κατάταξης.

Ακολουθούν οι πίνακές μόνο με την κατάταξη, μόρια και την σειρά προτίμησης .

Πίνακας Κατάταξης Δήμου Πάργας 8503-2021 Πλήρους Απασχόλησης

Πίνακας Κατάταξης Δήμου Πάργας 8503-2021 Μερικής Απασχόλησης

Για περισσότερες πληροφορίες και την αναλυτική μοριοδότηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από την υπηρεσία προσωπικού, ώστε να προχωρήσουν σε τυχόν ενστάσεις  έως και την Τρίτη 17/8 .

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >