Δήμος Πάργας
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Το Κέντρο Δια βίου μάθησης ξεκινά ξανά τα μαθήματα  δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Πάργας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πάργας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πάργας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25 - Χ
2 Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο (Ι) 50 - Χ
3 Υπολογιστικά Φύλλα - Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50 - Χ
4 Βασικά Αγγλικά Α1 50 Χ Χ
5 Βασικά Αγγλικά Α2 50 Χ Χ
6 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25 Χ Χ
7 Βασικά Γερμανικά Α1 50 Χ Χ
8 Βασικά Γερμανικά Α2 50 Χ Χ
9 Βασικά Ιταλικά Α1 50 Χ -
10 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ -

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πάργας:

Τηλ. : 2684360340

Ταχ. Διεύθυνση: Αχεροντος 29 48060

Email: kdbm@dimospargas.gr

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου (πρέπει να συνοδεύει την αίτηση φωτοτυπημένο ή σαρωμένο  αντίγραφο)

Αιτήσεις μπορούν να  υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι ηλεκτρονικά στο email kdbm@dimospargas.gr, στα ΚΕΠ Φαναρίου και Πάργας, στο σύστημα αιτημάτων του Δήμου Πάργας aitimata.dimospargas.gr, καθώς και στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πάργας.

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι:

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >