Δήμος Πάργας
Αγιά
"Λευκές περιοχές" στον Δήμο Πάργας
09/06/2021

Σύμφωνα με όσα ορίζονται από ΚΥΑ σχετικά με την δράση «Λευκές περιοχές» πρόσβαση στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας αποκτούν 5 περιοχές του Δήμου Πάργας,  δωρεάν και για διάστημα οκτώ ετών.

Αναλυτικά όπως έχει αποφασιστεί από αρμόδιο Υπουργείο αφορά τις περιοχές:

ΔΕ Φαναρίου

ΔΕ Πάργας

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι μπορούν μέχρι και τις 15 Ιουλίου 2021 να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στη σελίδα white-areas.gov.gr

Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα εξυπηρέτησης από τα κατά τόπους ΚΕΠ, πάντα χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτούνται μόνο το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και ο ενδεκαψήφιος Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας του δικαιούχου, χωρίς επισύναψη ή προσκόμιση δικαιολογητικών, καθώς τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Ανάλογα την υποδομή που προσφέρεται στην κάθε περιοχή η δράση δίνει την δυνατότητα παροχής του τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών (δορυφορική, επίγεια, ευρυζωνική).

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, λειτουργεί help desk της δράσης. Η επικοινωνία γίνεται είτε μέσω e-mail στο support@tvcoverage.gr είτε από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00 στο τηλέφωνο 215 2157840.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >