Δήμος Πάργας
Αγιά
Μετατροπή σήματος σε HD στον ΣΣΜ "Παλιόπαργα"
26/12/2022
Ολοκληρώθηκε η μετατροπή του σήματος σε HD στον συμπληρωματικό σταθμό "Παλιόπαργα" που καλύπτει μεταξύ άλλων περιοχές σε Πάργα, Ανθούσα, Αγιά, Μεσοπόταμο, Κουκούλι- Χόχλα.
Πλέον οι σταθμοί εθνικής εμβέλειας της DIGEA (ΑΝΤ1, ALPHA, STAR, MEGA, OPEN, MAKEDONIA TV) εκπέμπουν στα κανάλια 22 και 29. Όσοι έχουν στραμμένη την κεραία στην "Παλιόπαργα" πρέπει να επανασυντονίσουν τους δεκτές τους εάν το σήμα έχει χαθεί.
Μετά τον συντονισμό θα εμφανιστεί στο λογότυπο του σταθμού η ένδειξη HD. Η ληψη για τους σταθμούς της ΕΡΤ δεν αλλάζει.
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >