Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Νέο οστεοφυλάκειο στο Δημοτικό Κοιμητήριο Πάργας
19/09/2020
Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του οστεοφυλακίου στο κοιμητήριο της Πάργας, ένα έργο που εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια να μπει οργάνωση και τάξη (μετά τον καθαρισμό και τη τσιμεντόστρωση των διαδρόμων) σε ένα χώρο που φιλοξενεί τα αγαπημένα πρόσωπα και τις μνήμες μας και που αξίζει τη φροντίδα και το σεβασμό μας. Σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται, η βελτίωση της περίφραξης και της εισόδου του κοιμητηρίου Πάργας, έτσι ώστε να αλλάξει η μέχρι τώρα κακή εικόνα του. Ανάλογο έργο προγραμματίζεται σύντομα και για το κοιμητήριο Καναλακίου. Η αναγκαιότητα εφαρμογής ανάλογων ενεργειών θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες τοπικές κοινότητες.
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >