Δήμος Πάργας
Αθλητισμός
Ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί για τα  έργα των Σταδίων Καναλακίου και Πάργας και για το νέο πεζοδρόμιο Καναλακίου
18/02/2022

Με την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών ολοκληρώθηκαν οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί για τα έργα αναβάθμισης στα Δημοτικά Στάδια Καναλακίου και Πάργας, καθώς και την κατασκευή νέου πεζοδρομίου στο Καναλάκι.

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αφού ολοκληρωθούν οι  προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάδειξη των οριστικών αναδόχων, ξεκινά η υλοποίηση αυτών των σημαντικών έργων για τον Δήμο Πάργας.

Στόχος είναι να βελτιωθούν ουσιαστικά τα δυο Δημοτικά Στάδια και να αναβαθμιστεί ένα κεντρικό τμήμα της πόλης του Καναλακίου αποκτώντας μια νέα μορφή.

Οι Προσωρινοί ανάδοχοι είναι  :

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >