Δήμος Πάργας
Παραχωρήσεις άδειας χρήσης χώρου έτους 2024
Παραχωρήσεις άδειας χρήσης χώρου έτους 2024

Καλούνται οι επαγγελματίες που κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου να προσέλθουν στο Δήμο έως 31-3-2024 για υποβολή αίτησης για άδεια χρήσης του χώρου για τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων σταντ προϊόντων κλπ, για το έτος 2024 υποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 1. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων:
  ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται από το Δήμο- διαθέσιμη εδώ)
  • Άδεια Λειτουργίας καταστήματος ή γνωστοποίηση.
  • Δημοτική ενημερότητα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να πάρετε δημοτική ενημερότητα δεν πρέπει να έχετε καμία οφειλή προς το Δήμο, ή να είστε σε καθεστώς ρύθμισης.
  • Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης
  • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα στο οποίο θα απεικονίζεται η ακριβής τοποθεσία του καταστήματος, η επωνυμία του, το πλάτος πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.
 2. Περίπτερα

ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται από το Δήμο-διαθέσιμη εδώ )

Σε περίπτωση που προβείτε σε αυθαίρετη χρήση του χώρου, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο. Αν εξακολουθεί η παράβαση ο Δήμος προβαίνει σε αφαίρεση κάθε αντικειμένου με επιβολή ειδικού προστίμου και ποινική δίωξη του παραβάτη.

Για πληροφορίες σχετικά με την διεκπεραίωση των διαδικασιών:

Χατζής Γεώργιος

Δ.Ε. Φαναρίου Τηλ: 2684360300

Δ. Ε. Πάργας Τηλ: 2684360200

email :adeiesparga@gmail.com

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >