Δήμος Πάργας
Δραστηριότητα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΥΛΛΟΥ» ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ
08/08/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΥΛΛΟΥ» ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >