Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Πλήρωση θέσης Ειδικού συνεργάτη Δημάρχου Πάργας
15/10/2020

Ο  Δήμαρχος Πάργας καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας ΠΕ Νομικών, η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
Ο ειδικός συνεργάτης θα απασχολείται ως σύμβουλος του Δημάρχου σε Νομικής φύσεως θέματα, θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή προφορικά) επί θεμάτων νομικής φύσεως μέσα στον κύκλο των γνώσεών του ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες:

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >