Δήμος Πάργας
Ανακύκλωση
Πράσινο Σημείο Δήμου Πάργας (Ταμείο Συνοχής)
03/11/2023
Τίτλος Πράσινο Σημείο Δήμου Πάργας
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
Προϋπολογισμός 782.592,61 €
Διαρθρωτικό Ταμείο ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
Περιγραφή Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των απαιτούμενων έργων υποδομής και την προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία του κεντρικού πράσινου σημείου του Δήμου. Επίσης περιλαμβάνονται δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας, συνδέσεις με τα δίκτυα ΟΚΩ.
Στόχος Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή-ανακύκλωση συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης.
Αποτελέσματα Αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων στον Δήμο Πάργας.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >