Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Διακήρυξη "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ"
19/11/2021

Ο Δήμος Πάργας διακηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ".

Ακολουθεί η διακήρυξη και η περίληψη της διακήρυξης:

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >