Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δήμου ΠΑΡΓΑΣ μέσω της υπόγειας αποθήκευσης των δημοτικών απορριμμάτων
22/12/2021

01.1-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ_signed

01.2 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΠΑΡΓΑ 21PROC009753866

01.3- ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΣΥ-ΓΣΥ

espd-request-v2_signed

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >